Republika Galaktyczna/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


Ten artykuł dotyczy Republiki Galaktycznej, dominującego rządu galaktycznego przez około 25000 lat. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych i uwag zawartych w dyskusji.

Republika Galaktyczna
Typ rządu Republika federacyjna
Szef Państwa Wielki Kanclerz
Szef Rządu Wielki Kanclerz
Naczelny wódz Wielki Kanclerz
Organ wykonawczy Senat Galaktyczny
Organ ustawodawczy Senat Galaktyczny
Organ sądowniczy Sąd Najwyższy
Stolica

Coruscant

Oficjalny język Basic
Święto narodowe Dzień Republiki
Hymn Wszystkie gwiazdy świecą jak jedna
Data założenia 25053 BBY
Data fragmentacji 12 ABY
Data rozwiązania 19 BBY (Przemianowana w Imperium Galaktyczne)
Data przywrócenia 4 ABY (jako

Nowa Republika)
Republika Galaktyczna (później zwana Starą Republiką lub w skrócie po prostu Republiką) to państwo o nominalnie demokratycznym ustroju, które przez blisko 25000 lat było dominującą siłą w galaktyce.

Początki Republiki datuje się na okres około 25000 lat przed bitwą o Yavin, kiedy to w wyniku pierwszych wojen unifikacyjnych powołano do istnienia demokratyczny organ władzy obejmującej swoim zasięgiem znaczną część znanej Galaktyki.

Republika ze zmiennym powodzeniem i licznymi kryzysami (np.wielka wojna Sithów, wielka wojna nadprzestrzenna, wojny mandaloriańskie) przetrwała aż do roku 19 BBY, kiedy to Wielki Kanclerz Republiki, Palpatine, ogłosił przekształcenie jej w Imperium Galaktyczne.

Po upadku Imperium do tradycji Starej Republiki często nawiązywała Nowa Republika.

Historia

Symbol Republiki wykorzystywany w okresie wojny domowej Jedi.

Początki Republiki

Powstanie Republiki stało się możliwe dzięki rozwojowi nauki i techniki - około roku 25000 BBY naukowcom z Korelii udało się na podstawie reliktów techniki rakatańskiej skonstruować hipernapęd oparty już nie na Mocy, a na czystej technologii. Dzięki temu nastąpił gwałtowny rozwój i upowszechnienie podróży międzygwiezdnych, co w konsekwencji doprowadziło do zjednoczenia się Światów Jądra w demokratyczną Republikę ze stolicą na Coruscant. Wtedy to podpisano Konstytucję Galaktyczną - dokument, który położył kres wojnom unifikacyjnym światów jądra i ustanowił jednolity organizm państwowy.

W tym samym okresie rozsiane po całej galaktyce stowarzyszenia zajmujące się studiowaniem Mocy założyły Zakon Jedi. Z początku byli to przede wszystkim filozofowie studiujący różne aspekty Mocy. Kiedy jednak na fali gwałtownej ekspansji i eksploracji wytyczono Perlemiański Szlak Handlowy od Coruscant aż po Ossusa, Jedi włączyli się do społeczności galaktycznej i przyjęli rolę strażników Republiki. Podczas gdy oni strzegli pokoju, między światami Republiki rozwijał się ruch handlowy, a zwiadowcy wytyczali nowe trasy nadprzestrzenne i odkrywali kolejne światy.

Pierwsza wielka schizma

Pokój nie trwał jednak wiecznie. Około 500 lat później miała miejsce Pierwsza wielka schizma - bunt Mrocznych Jedi. Dowodzeni przez wygnanego z Zakonu Jedi generała Xendora, pod wpływem ciemnej strony zbuntowali się przeciw "tradycyjnym" metodom używania Mocy i formując Legiony Lettów wypowiedzieli wojnę Republice, w której ostatecznie ponieśli klęskę.

Rozwój i wojna tiońska

W następnych latach zwiadowcy republikańscy wytyczyli pierwszą część Szlaku Koreliańskiego, co przyspieszyło cywilizowanie się obszarów "Plastra" - wycinka Galaktyki położonego między Szlakiem Koreliańskim, a Perlemiańskim. Praktycznie na zawsze już ten obszar pozostał najlepiej znany i najbardziej rozwinięty gospodarczo.

Wkrótce skolonizowano Kolonie, a Ossus - którego okolice były wówczas znane jako Dzika Przestrzeń - stał się bastionem obronnym na styku z obszarami Hegemonii Tiońskiej i Przestrzenią Huttów. Dzięki temu Republika mogła rozwijać się nie niepokojona przez kolejne lata i stulecia, a kolejne układy planetarne przyłączały się do niej, szukając obrony przed różnej maści napastnikami.

Do Republiki sukcesywnie dołączały setki nowych światów, a hipernapęd był już niemal powszechny - powołano więc BOSS, które zaczęło nadawać i przechowywać dane rejestracyjne o dopuszczonych do lotów jednostkach oraz ich kody transponderowe. Dzięki temu ogarnięto chaos wynikły ze wzmożonej liczby lotów zarówno lokalnych, jak i tych międzygalaktycznych. Od tej pory wszystkie dopuszczone do lotu wehikuły posiadały swoje kody identyfikacyjne, co znacznie usprawniło tranzyt międzyplanetarny.

Około roku 24000 BBY wybuchła wojna między Republiką a Hegemonią Tiońską. Konflikt toczył się wzdłuż całej długości Szlaku Perlemiańskiego i spustoszył wiele planet, w tym stolice obu państw. Republika wygrała dzięki sprowokowaniu Huttów do ataku na Tion - wkrótce większość sektora tiońskiego przyłączyła się z własnej woli do Republiki.

Okres Wielkiego Rozwoju (20000 BBY - 17000 BBY)

W tym czasie Republika po raz kolejny wykonała "skok kolonizacyjny", zasiedlając Obszar Ekspansji. Ze względu na specyfikę nadprzestrzeni, kolonizacja odbywała się przede wszystkim w obrębie stożka Plastra oraz jego boków, podczas gdy niezbadane pozostawały obszary Głębokiego Jądra i te położone za nimi, a także i enklawy wewnątrz terenów republikańskich. Ekspansja zatrzymała się ze względu na tarcia wewnętrzne - mieszkańcy planety Alsakan spróbowali ustanowić ją nową stolicą galaktyki, co zakończyło się walkami. Nie doszło wprawdzie do wojny domowej na skalę galaktyczną, jednak kolonie alsakańskie i coruscańskie w Obszarze Ekspansji toczyły niemalże regularną wojnę. Między rokiem 17000 BBY a 3000 BBY miało mieć miejsce 17 powstań zwanych konfliktami alsakańskimi.

W roku 15500 BBY zwiadowcy republikańscy napotkali przedstawicieli rasy Duinuogwuinów i powodowani strachem wobec "potworów" otworzyli do nich ogień, co zaowocowało pojawieniem się "Gwiezdnych Smoków" nad Coruscant. Konflikt zakończył się dzięki negocjacjom kanclerza Filloreana z duinuogwoińskim mędrcem Borz'Mat'ohem. Wkrótce ci dwaj założyli Uniwersytet Coruscański.

W 12000 BBY założono Muzeum Galaktyczne na Coruscant.

Okres Pius Dea (12000 BBY - 11000 BBY)

Sekty i ruchy religijne zdominowały Republikę w tym okresie, czyniąc ją państwem wyznaniowym. Kanclerz Contispex i jego następcy zainicjowali serię wypraw i toczyli wojny z zewnętrznymi sektami wyznaniowymi, co doprowadziło do podziałów między mieszkańcami centralnych rejonów galaktyki a tymi zasiedlającymi ówczesne rubieże cywilizacji.

Około 10000 BBY wybuchł konflikt ze świeżo powstałym ekspansywnym Imperium Kumauryjskim, który doprowadził do jego upadku.

Okres Rianitus (9000 BBY - 8000 BBY)

W tym okresie przez 275 lat stanowisko kanclerza piastował Hutt Blotus, wbrew stereotypom okazując się jedną z najszlachetniejszych istot obejmujących to stanowisko. W 7308 BBY ustanowiono Standardowy Kalendarz Galaktyczny.

Okres Manderon (7000 BBY - 5000 BBY)

Około roku 7000 BBY miała miejsce kolejna schizma, która zapoczątkowała czas przez potomnych nazwany okresem Stuletniej Ciemności. Zbuntowani Mroczni Jedi stworzyli przy użyciu Mocy armie zmutowanych stworów, które wykorzystywali podczas wojny - to właśnie podczas tego konfliktu stworzono potworne lewiatany. Siły lojalne Republice oraz Jedi ostatecznie pokonały Mrocznych Jedi, których niedobitki umknęły na niezbadane obszary galaktyki po bitwie o Corbos - ostatecznie trafiając na tereny zamieszkiwane przez rasę Sithów. Przyjmując rolę bogów i władców wkrótce stworzyli Imperium Sithów. Przez następne stulecia utracili mapy nadprzestrzenne, które doprowadziły ich w ten obszar Galaktyki, co spowodowało ich zupełną izolację od Republiki.

Około roku 5500 BBY kupcy z sektora Tapani wytyczyli Rimmański Szlak Handlowy, co sprowadziło kolejny okres gwałtownej ekspansji i eksploracji niedostępnych dotychczas obszarów.

Wielka wojna nadprzestrzenna

W roku 5000 BBY na terytorium Imperium Sithów przez przypadek trafili zwiadowcy Republiki. Jeden z lordów, Naga Sadow, wykorzystał ich wiedzę i technologię, by przejąć władzę nad Imperium i zaatakować światy Republiki. Rozpoczęła się wielka wojna nadprzestrzenna i tylko dzięki bohaterskiej postawie rycerzy Jedi udało się ją zakończyć, a Imperium Sithów zostało pokonane. Na cześć zwiadowców - Gava i Jori Daragon - którzy wzięli też udział w walkach, trasę nadprzestrzenną łączącą Republikę z obszarami dotychczasowego Imperium Sithów nazwano Szlakiem Daragonów.

Wielka Biblioteka Jedi na Ossusie wybudowana przez mistrza Jedi Odana-Urra.

Kilka lat po konflikcie mistrz Jedi Odd Bnar rozpoczął na Ossusie budowę Wielkiej Biblioteki Jedi - największego w historii centrum szkoleniowego dla adeptów Mocy. Niecałe tysiąc lat później na Coruscant ruszyła budowa świątyni Jedi.

W roku 4800 BBY miały miejsce masakry gankijskie. Najemnicy gankijscy rozpętali przeciwko Republice wojnę, która została jednak powstrzymana przez Jedi.

W roku 4400 BBY Freedon Nadd przeszedł na Ciemną Stronę Mocy i na Yavinie 4 obudził lorda Nagę Sadowa. Przejął od niego nauki Sithów, po czym uśmiercił swojego mistrza, a sam udał się na Onderon i przejął tam władzę, zapoczątkowując dynastię władców posługujących się Ciemną Stroną.

W roku 4250 BBY miała miejsce Trzecia wielka schizma. Mroczni Jedi zostali wyparci z Coruscant do układu Vultar, gdzie odnaleźli artefakty przypisywane Architektom. Pragnąc wykorzystać je jako broń, uruchomili je, nie potrafili ich jednak kontrolować, co doprowadziło do kataklizmu vultarskiego - zniszczenia całego układu planetarnego.

W 4015 BBY na Coruscant miała miejsce wielka rewolucja droidów sprowokowana przez droida zabójcę HK-01, stłumiona przez Jedi.

W 3998 BBY na Onderonie wybuchło powstanie naddystów, powstrzymane przez Jedi. Równocześnie Satal Keto i Aleema rozpoczęli działania skutkujące założeniem sekty Krathów. W 3997 BBY przejęli władzę w układzie Cesarzowej Tety. W tym samym roku swoją podróż ku ciemnej stronie rozpoczął Exar Kun.

Wielka wojna Sithów

Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do wybuchu w 3996 BBY wielkiej wojny Sithów. Exar Kun i Ulic Qel-Droma poprowadzili siły wyznawców Ciemnej Strony, wspierane przez Krathów i Mandalorian, przeciwko Republice i Zakonowi Jedi. Równocześnie Kun zaaranżował morderstwa wielu mistrzów Jedi, aby ułatwić sobie zadanie. Republika poniosła druzgocącą porażkę na Raxus Prime, doszło także do przerwanego przez Kuna procesu Ulica na Coruscant. Fala uderzeniowa z wysadzonej przez Sithów gromady Cron zniszczyła Ossusa. Jedi udało się jednak nawrócić Ulica i zmontować skuteczny kontratak przeciwko Kunowi, osaczając i niszcząc jego siły na Yavinie, podczas gdy w bitwie o Onderon pokonano siły Mandalorian.

Po zniszczeniu Ossusa główną siedzibą Jedi stała się świątynia na Coruscant. Pokłosiem wielkiej wojny Sithów były też rozpoczęte w 3993 BBY Wielkie Łowy - polowanie na terentateki Kuna.

Wojny mandaloriańskie

W 3986 BBY Ulic Qel-Droma na Rhen Var zjednoczył się z Mocą. Tymczasem już w 3995 BBY stopniowo rozpoczął się konflikt, który miał przejść do historii pod nazwą wojen mandaloriańskich. Nowy Mandalor z siedziby na Dxunie rozpoczął działania wojenne - najpierw podbijając kolejne niezależne, osłabione wojną z Sithami planety i układy, aż w końcu dysponował siłą zdolną niemal rzucić Republikę na kolana. Walki toczyły się do 3960 BBY, kiedy to Revan i Malak ostatecznie pokonali Mandalorian w bitwie o Malachor V.

Wojna domowa Jedi

Bitwa o Gwiezdną Kuźnię

W 3959 BBY Revan - już jako Darth Revan - wystąpił przeciwko Republice, wywołując wojnę domową Jedi. Zakończyła się ona w 3956 BBY nawróceniem Revana i zniszczeniem Gwiezdnej Kuźni. W następnych latach Zakon Jedi został niemal do cna zniszczony za sprawą skrytobójczych ataków Sithów, jednak dzięki Wygnanej Jedi zagrożenie z ich strony zostało powstrzymane i usunięte w roku 3951 BBY.

Konsolidacja (3900 BBY - 3000 BBY)

Symbol Republiki z czasów wielkiej wojny galaktycznej - wojny z Imperium Sithów.

Po tej serii konfliktów Republika długo podnosiła się z kolan i odbudowywała swoje planety.

Około roku 3900 BBY królowa Tasia z Grizmallt zasponsorowała wyprawę trzech statków kolonizacyjnych, z których jeden miał ostatecznie odnaleźć i zasiedlić planetę Naboo. Wykorzystując zasiany przez wojny chaos, w sektorze Kanz tymczasowa gubernator Argazdy, Myrial, podjęła próbę stworzenia własnego imperium, podbijając między innymi Lorrd. Jej domena odłączyła się od Republiki i pozostawała agresywnym państwem totalitarnym aż do roku 3670 BBY, kiedy to Jedi przywrócili tam demokrację.

Około roku 3100 BBY gromada Hapes odcięła się od reszty Republiki.

W 3000 BBY Freia Kallea wytyczyła Drogę Hydiańską, co pozwoliło na szybszą kolonizację obszarów położonych poza Plastrem. Odkryto również Koreliańską Trasę Handlową - oba te wydarzenia wywołały drugi największy w historii okres kolonizacyjny, prowadząc do zasiedlenia Środkowych i rozpoczęcia badania Zewnętrznych Rubieży.

Okres Draggulch (2000 BBY - 1000 BBY) - nowe wojny Sithów

W 2000 BBY nastąpiła kolejna schizma i odrodzenie nauk Sithów, które doprowadziło do nowych wojen Sithów. Równocześnie z walkami między Jedi a Sithami, Republikę dotknęła gwałtowna recesja związana z wyczerpaniem się dotychczas eksploatowanych zasobów naturalnych. Setki megakorporacji bankrutowały, na niektórych obszarach cywilizacja zaczęła zanikać, a obszary Republiki po raz pierwszy od tysiącleci zaczęły się kurczyć. Zakon Jedi miał poważne kłopoty z utrzymywaniem rozpadającego się państwa - doprowadziło to nawet do sytuacji, w której Jedi zostawali Kanclerzami.

Koniec kampanii ruusańskiej.

W bitwie o Mizrę w 1466 BBY połączone siły Jedi poniosły dramatyczną klęskę z rąk armii Sithów. Lata 1100 BBY - 1000 BBY zostały nazwane mrocznym wiekiem - załamała się komunikacja nadprzestrzenna między większością światów Republiki, plaga candoriańska uśmiercała populacje wielu miast i planet, odizolowane kolonie musiały samodzielnie walczyć o przetrwanie i rozpaczliwie bronić się przed Sithami.

Stopniowo jednak Jedi udało się skonsolidować własne siły i wystąpić przeciwko Sithom. W 1000 BBY w ostatniej z bitew na Ruusan Sithowie zostali pokonani i rozpoczął się okres naprawy i odbudowy Republiki - paradoksalnie nazywany często przez późniejszych historyków erą jej upadku. W tym też roku ocalały z pogromu Darth Bane wprowadził Zasadę Dwóch, która przetrwała wieki. Dzięki niej Sithowie pozostali w ukryciu aż do przewrotu Palpatine'a.

Ostatnie tysiąclecie

Bitwa o Geonosis, czyli początek wojen klonów.

Przez stulecia Republika pracowała nad odbudową infrastrukturę i powrotem do stanu sprzed Draggulch. Był to jednak równocześnie okres narastającej biurokracji i komplikowania systemu parlamentarnego. Podziały między władzą a "szarymi mieszkańcami" w wielu rejonach coraz bardziej się pogłębiały, a Zakon Jedi, ufny w swoją siłę okazaną na Ruusan, zaczął mieć tendencje do inercji.

Tendencje te umiejętnie wykorzystał Darth Sidious, aranżując powstanie ruchu separatystycznego na niespotykaną wcześniej skalę, a równocześnie odpowiednio manipulując biurokracją Republiki, by zdobyć w niej praktycznie niepodzielną władzę: w 32 BBY został mianowany kanclerzem, w 22 BBY za pośrednictwem hrabiego Dooku wywołał wojny klonów, a w końcu w roku 19 BBY ogłosił przekształcenie Republiki w Imperium Galaktyczne. Wydał też rozkaz 66, który zapoczątkował tzw. Czystkę Jedi, w której zginęli prawie wszyscy strażnicy pokoju Republiki.

Źródła


Ważniejsze rządy w galaktyce
[Pokaż/Ukryj]