Senat Galaktyczny/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych i uwag zawartych w dyskusji.

Logo Senatu.

Senat Galaktyczny był znajdującym się na Coruscant organem władzy w czasach Republiki. Wielki Kanclerz Republiki wraz z wybranymi w wolnych wyborach senatorami decydowali tu o sprawach najwyższej wagi dla całej Republiki. Politycy dyskutowali o podatkach, prawach, budżecie, wojnach nadając tory życiu miliardów istnień wszystkich Republikanów, mieszkających od Jądra po Zewnętrzne Rubieże.

Sposób działania

Rotunda.

W wolnych wyborach wybierani byli senatorowie mający reprezentować interesy swoich sektorów. Zwycięzcy udawali się na Coruscant, gdzie przez czas swojej kadencji mieszkali (zwykle w Pięćsetce Republiki). Wśród nich wybierano jednego, który zostawał Wielkim Kanclerzem. Miał on wiele specjalnych uprawnień, reprezentował sobą ideały jakimi kierował się w obecnej chwili Senat. Uchwały poddawane były głosowaniu, przechodziły te, na które zgodziła się większość. Chociaż senatorowie ustalali prawa, musieli sami podporządkować się Konstytucji Republiki. Wraz z zbiegiem czasu równowaga sił pomiędzy kanclerzem, a Senatem przechodziła raz na jedną, raz na drugą stronę. Senat bardzo często zamiast reprezentować dobro swoich wyborców, troszczył się tylko o swój majątek, co prowadziło do korupcji i chaosu. W czasach wymagających silnych rządów Senat mógł obdarzyć kanclerza władzą absolutną, co miało na celu szybkie zażegnanie kłopotów.

Organy władzy Senatu

Budynek Senatu.

Żeby ułatwić pracę Senatu, wydzielano z niego odrębne, niezależne od siebie komisje, które zajmowały się poszczególnymi częściami pracy rządu (np. budżet). Cześć z nich była stała, inne powoływali senatorowie zrzeszający się w jednym celu, chociaż te ostatnie nie miały żadnych specjalnych przywilejów (np. Delegacja 2000). Do organów stałych należały:

Oraz osobowe:

Historia

Hala.

Senat powstał najprawdopodobniej wraz z początkiem istnienia Republiki około 25000 BBY. Niewiele wiadomo o tym okresie, ani sposobie jego działania. Przez kolejne tysiąclecia zasady, prawa i sposób pracy rządu ulegały zmianom, chociaż większość z nich była raczej drobna. Wraz z rozszerzaniem się terytorium Republiki liczba senatorów gwałtownie wzrastała. W końcu interesy poszczególnych sektorów przestawały być widoczne w tłumie. To oraz zmniejszenie się władzy kanclerza doprowadziło do eksplozji korupcji i zaniedbywania interesów społeczności galaktycznej.

Wraz z powstaniem Nowego Ładu, ustanowiono Senat Imperialny w miejsce istniejącego Senatu Galaktycznego. Wraz z utworzeniem Nowej Republiki, przywrócono instytucję Senatu, który odzyskał swoją dawną władzę.

Wybrane uchwały

Budynek

Budynek Senatu.

Zbudowano go około 4000 BBY, prawdopodobnie po uszkodzeniu starego budynku w czasie inwazji Sithów. Dzielnicę, w której się znajdował nazwano Dzielnicą Senacką. Sam budynek miał kształt grzyba. Za drzwiami wchodzący znajdował się w Atrium wypełnionym posągami herosów. Dalej leżały osobiste, spersonalizowane biura dla deputowanych. Rozmowy odbywały się w Sali Konwokacyjnej. Olbrzymia rotunda, przy której ścianach znajdowały się platformy repulsorowe, na których rezydowali senatorowie. Jeżeli jeden z nich chciał coś powiedzieć to podlatywał, do podium gdzie stali kanclerz, wicekanclerz i Starszy Administrator Pomocy. Pod podium w małym pomieszczeniu kanclerz mógł przygotowywać się do posiedzeń. Samo podium mogło być wsuwane i wysuwane, w zależności od potrzeby.

Źródła