Droga Hydiańska

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Droga Hydiańska była jedną z supertras nadprzestrzennych, głównych szlaków nadprzestrzennych, a zarazem jedyną, które biegła przez całą galaktyce. Jej wytyczanie zakończyło się w roku 3693 BBY, kiedy to Freia Kallea ukończyła proces łączenia mniejszych, już istniejących szlaków w jedną trasę.

Historia

Droga Hydiańska powstała poprzez połączenie istniejących już tras nadprzestrzennych, co odbyło się w dwóch etapach. W roku 3705 BBY pochodząca z Brentaala Freia Kallea wytyczyła szlak przez Mgławicę Crombach, łącząc w ten sposób Drogę Mandaloriańską ze Szlakiem Końcowym Sprizenu. Rok później kobieta połączyła ówczesne Odnogi Celanońskie z Szlakiem Morelliańskim. W ten sposób powstała trasa opierająca się o istniejące szlaki, takie jak Trasa Brentaal-Denon i Szlak Corsiński, która połączyła układ Denon z układem Farana w Dzikiej Przestrzeni. Połączenie centrum galaktyki z jej północnym krańcem nie było wystarczające dla Kallei, która postanowiła wytyczyć szlak z północy na południe. W latach 3703 BBY - 3702 BBY kobieta wyznaczyła tracę łączącą Denon z Demosem. Gdy rok później Freia szukała sposobu na skrócenie trasy między Szlakiem Koreliańskim a Rimmańskim Szlakiem Handlowym, padła ofiarę spisku Thoaxa i Farge'a Osaaxów i rozbiła się na Nuvarze. W ciągu kolejnych dwóch lat, do roku 3699 BBY Neimoidianie wytyczyli dalszą część trasy na południe, nazwaną Przedłużeniem Seswenńskim, do układu Clak'dor na docierając do Rimmańskiego Szlaku Handlowego i porzucając dalsze wyznaczanie supertrasy. W roku 3995 BBY Kallea została odnaleziona przez Banu Hydię, po czym powróciła do wyznaczania trasy na południe - razem z Durosem połączyła w roku 3694 BBY Clak'dor z układem Terminus na Koreliańskim Szlaku Handlowym. Nie poprzestała jednak na tym i wyznaczyła trasę jeszcze dalej, do układu Imynusoph, gdzie zwabiła braci Osaax. W jej wyniku konfrontacji zostali oni aresztowani, lecz Hydia stracił życie. Aby upamiętnić przyjaciela, nowa supertrasa została nazwana na jego cześć. Około dwóch tysięcy dwustu lat po wytyczeniu Drogi Hydiańskiej, historia jej powstania została opisana w operze pod tytułem Cykl Kallei.[1]

W ciągu kolejnych lat trasa zmieniała swój przebieg, nim uzyskała swoją ostateczną formę - z czasem wyznaczono krótszą drogę przez Mgławicę Itani, i Gromadę Tyus. Uproszczono również odcinek między układami Corsin a Telos, porzucając dawne szlaki. Z czasem również północny kraniec trasy przeniósł się z Farany do układu Bonadan.[1] W ostatnim stuleciu istnienia Republiki Objazd Eriadański zyskiwał coraz większe znaczenie nad Przedłużeniem Seswenńskim, aż ostatecznie trasa przeskoczyła z Seswenny do Eriadu.[2]

Przebieg

Droga Hydiańska była jedyną trasą nadprzestrzenna rozpościerającą się na całą galaktykę. Jeden z jej końców miał miejsce w układzie Bonadan w Sektorze Wspólnym, na północy, drugi natomiast w układzie Imynusoph, na południowym krańcu Zewnętrznych Rubieży. Wyznaczała ona również granicę między Pograniczem a Nowymi Terytoriami.[1]

Rozpoczynając się w układzie Bonadan, Droga Hydiańska ruszała na zachód, poprzez układy D'ian, Lythos, Mall'ordian oraz Reltooine, aby opuścić Sektor Wspólny i trafić na obszar sektora Aparo i przejść przez układ Cadomai. Następnie biegła ona przez układ Ruuria w sektorze Xappyh i docierała do sektora Kwymar. Tam biegła kolejno przez układy Listehol, Tantive, Doniphon oraz Telos. Następnie trasa trafiała na obszar sektora Nembus, przecinając układ Praadost, a także sektora Kalamith, gdzie przechodziła kolejno przez Pho Ph'eah, Toprawę, Simplę, Hynah oraz Sorrus, który leżał na granicy z sektorze Thesme. Tam przechodziła przez układy Junction i Tierell, by chwilowo znaleźć się na obszarze sektora D'Astan, przecinając Celanon, i wrócić do Thesme i układu Hijabo. Następnie Droga Hydiańska docierała do sektora Belsmuth przecinając układy Botajef i Harloen, za którym wchodziła na obszar sektora Meerian. Tam miała co najmniej jeden przystanek, układ Bandomeer. Ostatnim sektorem w północnej części Zewnętrznych Rubieży przecinanym przez trasę był Ojoster, bo minięciu którego wchodziła ona w region Środkowych Rubieży i sektora Trans-Volta. Przystankiem na trasie był zaśukład Skorrupon. Następnie trasa docierałą do Obszaru Ekspansji i sektora Ploo, bo czym docierała do układu Corsin w sektorze Większy Plooriod. Później Droga Hydiańska przechodziła przez układy Adin, Draria, Kidriff i Nessem w sektorze Lostar, aby przeciąć kraniec sektora Ehosiq i wejść na obszar Wewnętrznych Rubieży. Tam przechodziła ona przez układy Bogden, Paquali, Per Lupelo, Drearia i Champala. Następnie Droga Hydiańska wchodziła w obszar Kolonii i ruszała do Światów Jądra poprzez układy Nieport, Uviuy Exen oraz Wakeelmui. W obszarze Jądra, trasa przechodziła przez układy Brentaal, Skako, Aldraig, Demophon, Glithos, Fedalle, Talravin, Ruul, Trellen, Mawan, Loretto, Baraboo, Bellasa, Jaciprus oraz Vuktumna. Droga Hydiańska wracała następnie na obszar Kolonii, przechodząc w tej ich części przez Exodeen, Boudolayz, Herzob, Besnia, Koensayr oraz Aquilae. Przechodząc przez połódniową część Wewnętrznych Rubieży, Droga Hydiańśka mijała na swojej trasie układy Denon, Sagar, Ronyards, Chardaan, Babbadod oraz Shibric. Następnie szlak przechodził na teren Obszaru Ekspansji, przez sektor Baroli, mijając układy Baroli oraz Gacerian, sektor Majoor, przez Ragith, układ Majoor i Ramordię, a także sektor Kira, przez układy Arrgaw oraz Pax. Dalej, Droga Hydiańska ponownie wkraczała na Środkowe Rubieże. Po przecięciu sektora Tyus, docierała do sektora Dustig, gdzie przechodziła przez układy ZeHeth, Malastare oraz Chryya. Końcowy fragment Drogi Hydiańskiej leżał na Zewnętrznych Rubież. W sektorze Grumani przechodziła przez układ Darkknell, następnie układ Cmaoli Di w sektorze Brema, a także Eriadu oraz Averam w sektorze Seswenna. Po przecięciu sektora Steniplis, trasa docierała do układów Shumavar, Atravis, Tosste oraz Rutan w sektorze Atravis. Po przecięciu sektora Cegul oraz układu Fwatna w sektorze Subterrel, docierała do ostatniego przystanku na swojej trasie, sektora Kallea. Tam przechodziła przez układ Terminus, aby zakończyć swój bieg w Imynusoph.[1][3]

Jako, że Droga Hydiańśka przechodziła przez całą galaktykę, jej trasa przecinała się z wieloma innymi szlakami nadprzestrzennymi. W samym Sektorze Wspólnym była to Trasa Tingel i Solenbarański Szlak Kupiecki przy Bonadanie, Tunele Shaltińskie w układzie D'ian, Bocznica Trianii w układzie Lythos, Korytarz Strażniczy Władz nad Mall'ordian, a także Odnoga Wewnątrzsektorowa, która rozpoczynała się w Reltooine. W układzie Listehol trasa przecinała Szlak Listeholski, zaś w Junction Ścieżkę Thesmeńską, Odcinkiem Gordiańskim[4] oraz Pętlę Junction-Tierrel, z którą ponownie łączyła się w układzie Tierell. Kolejnymi trasami, z którymi przecinała się Droga Hydiańska, była Odnoga Celanońska nad Celanonem, Korytarz Saliński nad Botajef oraz Szlak Braksancki nad Brandomeerem. W północnej części Obszaru Ekspansji Droga przecinała Vaathkreeański Korytarz Handlowy w układzie Corsin, zaś w Koloniach Łącznik Shwuy nad Uviuy Exen. Nad Brentaalem w Światach Jądra trasa spotykałałą się z Pelemiańskim Szlakiem Handlowym oraz Szlakiem Commenorskim. Trellen był zaś punkiem wspólnym z Trelleńskim Szlakiem Handlowym. Po prowrocie do Kolonii, Droga Hydiańska przecinała Szlak Quellorski nad Exodeen, zaś Wewnętrzne Rubieże to skrzyżowanie z Szlakiem Koreliańskim nad Denonem, oraz Trasą Stoczniowców nad Chardaanem. Na Obszarze Ekspansji, Droga Hydiańska przecinała kolejno Harriński Korytarz Handlowy nad Arrgaw oraz Szlak Enarcański nad Pax. Południowe Zewnętrzne Rubieże natomiast to skrzyżowaniem z Durosjańskim Szlakiem Kosmicznym nad Darkneel, a także Rimmańśkim Szlakiem Handlowym, Korytarzem Nothoiińskim oraz Szlakami Lipseckim i Yankirk nad Eriadu. Ostatnim szlakiem, z którym przecinała się Droga Hydiańska był Koreliański Szlak Handlowy nad Terminusem.[1][3]

Przypisy

Źródła