Kolonie

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Mapa regionu.

Kolonie to jeden z regionów galaktyki, znajdujący się pomiędzy Światami Jądra a Wewnętrznymi Rubieżami. Był to jeden z najwcześniej skolonizowanych obszarów galaktyki.

Znaczenie

Kolonie były gęsto zaludnionym regionem, zarówno bogatym, jak i pełnym surowców naturalnych, przez co ich mieszkańcy uważali je za motor napędowy galaktyki. Twierdzono, że pod względem cywilizacyjnym obszar ten ustępował jedynie Światom Jądra. Znajdowały się w nim planety oddane przemysłowi, handlowi, rolnictwie czy nauce i niektóre z nich należały do najbogatszych światów galaktyki.

Historia

Bitwa o Borleias, jeden z konfliktów w Koloniach.

Kolonizacja tej części galaktyki rozpoczęła się jeszcze przed utworzeniem Republiki, kiedy planety z Grotu Strzały zaczęły wysyłać tam swoje statki pokoleniowe. Jednymi z pierwszych odkrytych terytoriów były Balmorra, Commenor i Neimoidia. Początkowo zasiedlone planety podlegały swoim kolonizatorom z Jądra - światy takie jak Humbarine, Korelia czy Duro próbowały tworzyć z nich swoje małe imperia. Stopień postępu technologicznego w tamtym okresie, nie umożliwiający szybkich podróży nadprzestrzennych i komunikacji międzyplanetarnej, sprawił, że kolonie zaczęły się uniezależniać. Załagodzenie konfliktów pomiędzy koloniami a ich byłymi władcami było jednym z zadań nowo powstałej Republiki.

Kolonizację regionu przyspieszyło odkrycie Szlaku Koreliańskiego i Perlemiańskiego Szlaku Handlowego. Początkowo eksploracja miała miejsce głównie wzdłuż tych dwóch tras oraz w obrębie Klina, lecz za sprawą handlu po pewnym czasie dotarto również do zachodniej części obszaru.

U początków Republiki był to region problematyczny, w którym borykano się z piractwem, rabunkami i niewolnictwem, ale także głosami sprzeciwu wobec galaktycznego rządu. To w tym obszarze zaczynały się protesty wobec niesprawiedliwego systemu władzy oraz separatystyczne bunty, wybuchające z powodów politycznych i ekonomicznych, niekiedy przeradzające się w wojny. Imperium jednak sprawowało ścisłą kontrolę nad tą częścią galaktyki, korzystając z jej uprzemysłowionych światów. Wiele tamtejszych układów pozostało lojalnych względem starej władzy jeszcze po bitwie o Endor, sprawiając problemy Nowej Republice.

Źródła


Galaktyka
[Pokaż/Ukryj]