Sithowie (rasa)

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Ten artykuł dotyczy rasy rozumnej. Zobacz też: wyznawców pewnej tradycji korzystania z Mocy, zwanych Sithami.
Sithowie
Planeta macierzysta: Dromund Kaas, Korriban lub Ziost[1]
Język: Język sithański
Kolor skóry:
Sithowie to gatunek czerwonoskórych humanoidalnych istot, charakteryzujący się wyrastającymi z czaszki rogami, który wyewoluował na planecie Korriban ponad 100 tysięcy lat przed bitwą o Yavin, a następnie stworzył Imperium Sithów. Uważa się, że istoty te wyginęły w okresie między przegraną wojną ze Starą Republiką a czasami Freedona Nadda. Od tego gatunku pochodzi nazwa grupy Mrocznych Jedi zwanych Sithami.

Społeczeństwo

Sithowie byli prymitywną rasą, opierająca się na jednym wspólnym języku, dyscyplinie i kulcie bogów, którym często składano krwawe ofiary. Gatunek Sithów dzielił się na cztery wyspecjalizowane rasy tworzące kasty: niewolników, inżynierów, wojowników i kapłanów. Sithowie uważali, że wojna i przemoc jest częścią natury tak samo jak pokój, dlatego też ich społeczeństwo nie było scentralizowane, a różne odłamy często walczyły ze sobą o supremację nad innymi.

Typową dla magów Sithów cechą była umiejętność tworzenia Artefaktów Sithów - amuletów i broni pozwalających na łatwiejszą kontrolę nad Mocą. Oprócz tego Sithowie nauczyli się od Rakatan tworzyć holokrony, w których gromadzili zdobytą wiedzę.

Historia

Pierwsze zjednoczenie i rozpad

Adas, pierwszy Sith'ari

Szacuje się, że cywilizacja Sithów powstała około roku 100 000 BBY na planecie Korriban. We wczesnych wiekach Sithowie znaleźli się pod panowaniem Rakatan i ich Bezkresnego Imperium. Dopiero pod koniec panowania Rakatan, około roku 28 000 BBY, Sithów zjednoczył król Adas zwany Sith'ari. Po wygnaniu z Korribanu Ratakan ok. roku 27 700 BBY i śmierci Adasa, Sithowie przenieśli się na Ziost. Ich społeczeństwo ponownie uległo rozpadowi na mniejsze odłamy, których władcy co pewien czas zbrojnie próbowali zjednoczyć całą rasę. Pragnienie to wzmacniała legenda mówiąca o Sith'ari, wielkim przywódcy, który miał sprawić, że Sithowie staną się potężni jak nigdy dotąd.

Imperium Sithów

Zobacz główny artykuł: Imperium Sithów.

Przełomem w historii Sithów był rok 6900 BBY, kiedy to na Ziost wylądowali Wygnańcy - Mroczni Jedi uciekający po nieudanej próbie przejęcia władzy nad Republiką. Władający ciemną stroną Mocy wygnańcy zostali uznani przez Sithów za bogów, dzięki czemu bez większego wysiłku zniewolili całą rasę. Wkrótce utworzone zostało Imperium Sithów. Mroczni Jedi, w dużej większości ludzie, szybko wymieszali się z czystymi Sithami, wspomagając ten proces transmutacyjnymi technikami Mocy, które później nazwano Alchemią Sithów. Dzięki tym zabiegom czyści rasowo Sithowie niemal wyginęli, zastąpieni przez nowych, wrażliwych na Moc Sithów. Najbardziej charakterystyczną oznaką tej przemiany był wydłużony podbródek, zwieńczony spiczastą brodą.

Lordowie Sithów, którzy sprawili, że Sithowie stali się potężni i mieli pod swym panowaniem mnóstwo światów, byli jednocześnie sprawcami upadku tej rasy. Dokonał się on w czasie wielkiej wojny nadprzestrzennej, kiedy to Naga Sadow i Ludo Kressh doprowadzili do wojny z Republiką i Zakonem Jedi. Konflikt wewnętrzny - między stronnictwami obu lordów - oraz zewnętrzny - z Republiką - prawie całkowicie unicestwił tę rasę. Prawdopodobnie jedynymi, którzy przetrwali tę katastrofę, byli wojownicy Massassi, zabrani przez Mrocznego Lorda Sithów, Nagę Sadowa na Yavin 4. Naga Sadow nie miał dla nich litości, przekształcając ocalałych Massassich w bezmyślne, brutalne bestie z pomocą technik ciemnej strony Mocy.

Dziedzictwo

Z czasem Sithami zaczęto nazywać wszystkich wyznawców ideologii, która utworzyła się w Imperium Sithów po opanowaniu go przez Mrocznych Jedi, jak również jej pokrewnych. Na gruncie rytuałów Sithów powstało wiele sithiańskich kultów, a z ich artefaktów korzystano nawet w czasach drugiej insurekcji koreliańskiej.

Przypisy

Źródła