Armored Assault Tank

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych i uwag zawartych w dyskusji.

AAT
Podstawowe dane
Pełna nazwa: Armored Assault Tank][1][2]
Producent: Baktoid Armor Workshop[1][2]
Rodzaj: Pojazd repulsorowy[2]
Specyfikacja techniczna
Długość: 9,75 m[1][2]
Silniki: Generator energii i repulsory
Prędkość w atmosferze: 55 km/h[1][2]
Uzbrojenie:
Różne
Załoga: 4 droidy bojowe (dowódca, pilot, 2 strzelców)[1][2]
Pasażerowie: Do 6 droidów[1]
Przynależność:Armored Assault Tank, zwany w skrócie AAT był czołgiem zaprojektowanym i konstruowanym przez zakłady Baktoid Armor Workshop dla Federacji Handlowej, a następnie na rzecz armii Konfederacji Niezależnych Systemów.

Charakterystyka

AAT był ciężko opancerzony, uzbrojony w pięć dział laserowych, sześć wyrzutni pocisków i dziób będący litą płytą pancerną (przeznaczoną do taranowania i burzenia budynków), co czyniło go idealną maszyną do walki bezpośredniej. Standardowo, AAT był wyposażony w trzy rodzaje pocisków: burzące o dużej sile wybuchu, zwykłe pociski burzące oraz pociski penetrujące.

Każdy z rodzajów pocisków był ładowany do jednej z sześciu rur wyrzutni. Podczas odpalenia, pociski były otoczone kokonem plazmy, gwarantującym poprawienie mocy przebicia i - dzięki redukcji tarcia - zwiększoną prędkość wylotową.[1]

Droidy nie mogły uzupełniać zapasu amunicji, więc pociski były ładowane po powrocie do statku lub barki desantowej. Polegało to na usunięciu w warsztatach mechanicznych całej dolnej części czołgu. Na jej miejsce instalowało się nową, z pełnym ładunkiem uzbrojenia.[1]

W wieżyczce, z której można było sterować głównym działem, znajdował się dowódca czołgu. Pilot dostarczał dwóm strzelcom informacje o celach. Wykorzystywał on stereoskopową kamerę, która przekazywała niezbędne dane do skanera peryskopowego.[1]

Historia

AAT ruszają w bój.

Federacja używała tych maszyn do ochrony swych dóbr i placówek, ale także w celu załatwiania mniej legalnych interesów, zastraszania opornych klientów i ściągania długów. Jednak prawdziwy chrzest bojowy AAT przeszedł podczas inwazji na Naboo.

Po przystąpieniu Federacji do Konfederacji Niezależnych Systemów, maszyny tego typu stały się częścią armii Konfederacji. Były wykorzystywane na wszystkich frontach ze względu na swą mobilność i dużą liczebność tych jednostek.

Po zakończeniu wojen klonów większość czołgów tego typu została zezłomowana, a ich produkcja zatrzymana. Nieliczne sztuki dostały się w ręce piratów, łowców nagród czy nielegalnych organizacji.

Przypisy

Źródła

Zobacz kolekcję grafik dotyczących
Armored Assault Tank.