Sensor

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Antena rektyfikacyjna Millennium Falcon.

Sensory to rodzaj osprzętu, w który wyposażany był każdy statek kosmiczny. Służyły one do zbierania najróżniejszych informacji na temat przestrzeni wokół statku i obiektach znajdujących się w niej.

Charakterystyka

System sensorów był nieodzownym osprzętem każdego statku kosmicznego, gdyż umożliwiał on monitorowanie przestrzeni wokół statku pod kątem poszukiwania najróżniejszych obiektów i ostrzegał przed nimi załogę. Sensory umożliwiały wykrywanie obiektów pochodzenia kosmicznego, śmieci kosmicznych, promieniowania, a także innych statków, sygnałów komunikacyjnych i form życia.

Pojazdy wojskowe stosowały bardzo zaawansowane systemy sensorów, które umożliwiały wykrycie oraz rozróżnienie wrogich i przyjaznych pojazdów. Były to urządzenia niezbędne podczas każdej bitwy kosmicznej. Podczas galaktycznej wojny domowej Imperium Galaktyczne stosowało na szeroką skalę anteny sensoryczne, które były w stanie wykryć rebelianckie okręty z odległości liczonej w parsekach. Urządzenia zdolne zakłócać pracę sensorów należą do grupy urządzeń maskujących.

Podział

Istniały następujące rodzaje sensorów:

  • receptory elektryczno-fotograficzne (ang. electro-photo receptors, EPR)
  • aparaty odbiorcze pełnego spektrum (ang. full-spectrum transceivers, FST)
  • wyspecjalizowane receptory energetyczne (ang. dedicated energy receptors, DER)
  • pułapki krystaliczne pola grawitacyjnego (ang. crystal grav-field traps, CGT)
  • odbiorniki sygnałów nadprzestrzennych (ang. hyperwave signal interceptors, HSI)
  • wskaźniki form życia (ang. life-form indicators, LFI)

Źródła


Wyposażenie statku kosmicznego
[Pokaż/Ukryj]