Rycerz Jedi/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych i uwag zawartych w dyskusji.

To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Rycerz Jedi to ranga w Zakonie Jedi. Za czasów Starej Republiki ranga ta plasowała się powyżej padawana i poniżej mistrza Jedi, w czasach odrodzenia zakonu zaś - między uczniem (rangą stosowaną zamiast padawana) a mistrzem. Rycerze stanowili większość wśród Jedi i stąd wzięło się powszechne określenie zakonu jako Zakon rycerzy Jedi, albo w skrócie rycerze Jedi.

Droga do rycerstwa

Kiedy mistrz padawana uznał, że jego uczeń dorósł do samodzielności pod względem fizycznym, psychicznym oraz rozumienia Mocy, kandydat na rycerza musiał zbudować własny miecz świetlny i przejść próby. Jeśli mu się to udało, zostawał pasowany na rycerza.

Zasadniczo tylko Rada Jedi mogła nadać padawanowi rangę rycerza. W wyjątkowych okolicznościach mógł to zrobić też mistrz padawana.

Pasowanie

Pasowanie odbywało się w sali pasowań, która była bardzo podobna do sali Rady Jedi. Na czas ceremonii zasłaniano okna, a jedyne światło wewnątrz pochodziło z 12 mieczy świetlnych należących do członków rady. Jeśli padawan należał do rasy, która miała włosy, warkoczyk oznaczający rangę padawana zostawał odcięty mieczem świetlnym.

Prowadzący wypowiadał formułkę przy zapalonych mieczach świetlnych wszystkich członków Rady:

We are all Jedi. The Force speaks through us. Through our actions, the Force proclaims itself and what is real.
Today we are here to acknowledge what the Force has proclaimed.
(prowadzący odwraca się do Padawana)
Step forward, Padawan. (Imię padawana), by the right of the Council,
by the will of the Force, I dub thee Jedi Knight of the Republic.
(jeden z pozostałych członków Rady wypowiada:)
Take up your lightsaber, (Imię nowego rycerza), Jedi Knight. And may the Force be with you.

W przekładzie na polski:

Wszyscy jesteśmy Jedi. Przemawia przez nas Moc. Przez nasze działania Moc objawia się i wskazuje prawdę.
Dziś jesteśmy tutaj, aby przyjąć to, co Moc zawyrokowała.
Wystąp, padawanie. (Imię padawana), z prawa Rady, z woli Mocy, mianuję Cię rycerzem Jedi Republiki.
Weź swój miecz świetlny, (Imię nowego rycerza), rycerzu Jedi. I niech Moc będzie z Tobą.

Nie wszyscy rycerze przechodzili podobne ceremonie. Nic nie wiadomo na przykład o tym, aby Obi-Wan Kenobi został pasowany w podobny sposób - po prostu po pokonaniu Lorda Sithów Maula okazało się, że to była jego ostateczna próba.

Rycerze w Nowym Zakonie Jedi

Luke Skywalker jako ostatni żyjący Jedi nie miał ceremonii pasowania. Jego próbą miało być pokonanie Vadera w pojedynku - i tę próbę zaliczył.

Pasowanie na rycerza w nowym zakonie nie było zazwyczaj tak uroczyste jak dawniej. Kilku innych rycerzy (lub mistrzów) decydowało i mówiło po prostu uczniowi o tym, że osiągnął już poziom rycerza.


Rangi i funkcje Jedi
[Pokaż/Ukryj]

Klasy z gry The Old Republic

Klasy postaci