Król

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych i uwag zawartych w dyskusji.

Król to termin określający monarchę płci męskiej, obdarzonego władzą nieograniczoną bądź regulowaną przez lokalny dokument. Tytuł króla albo przechodził z ojca na syna, albo nowy król wybierany był drogą głosowania. W czasach starożytnych dominowały monarchie absolutne dziedziczne, a w latach późniejszych - konstytucyjne elekcyjne.

Żeńskim odpowiednikiem tytułu król była królowa.

Znane światy rządzone przez królów

Linki zewnętrzne

Źródła