Płeć

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Płeć to grupa wyróżniana w obrębie danego gatunku w zależności od roli w procesie rozmnażania. Dotyczy zarówno istot rozumnych, jak i zwierząt i roślin.

Większość ras rozumnych Galaktyki dzieli się na dwie płcie: męską (mężczyźni) i żeńską (kobiety). Istnieją też jednak gatunki, w obrębie których reprezentowanych jest więcej płci (np. Xi'Dec - ponad 180), o płci zmiennej (X'Tingowie) lub hermafrodyty (osobniki posiadające cechy obu płci - np. Huttowie). Istnieją również gatunki bezpłciowe.

Również większość droidów posiada umownie określoną płeć - poprzez odpowiednie dostosowanie wyglądu oraz charakterystykę zachowań zaprogramowaną tak, by odpowiadały one cechom najczęściej występującym u wybranej płci danej rasy (zazwyczaj ludzkiej).

Różnice fizyczne

Z definicji pomiędzy osobnikami różnej płci występują różnice fizyczne. Różnice te mogą być widoczne na pierwszy rzut oka (np. męscy przedstawiciele Devaronian posiadają rogi, podczas gdy samice - nie), lub niemal niedostrzegalne (jak w przypadku Kaminoan, różniących się jedynie owłosieniem, a rozmnażających się od pokoleń dzięki klonowaniu).

Różnice kulturowe

O ile w ludzkiej kulturze pangalaktycznej przedstawiciele obu płci mają równe prawa i obowiązki, wśród wielu kultur, z reguły wykształconych w środowisku innych gatunków lub w specyficznych warunkach zewnętrznych, role mężczyzny i kobiety mogą się znacząco różnić.

  • U Gamorrean kobiety - matriarchinie zarządzają miastami i rodami i są zazwyczaj dużo lepiej wykształcone i bardziej inteligentne, podczas gdy mężczyźni pełnią rolę wojowników i najemników.
  • W kulturze Jawów kobieta nie ma prawa głosu i jest mniej warta niż mężczyzna.

Źródła