Tho Yor

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych.

Jeden z Tho Yorów.

Tho Yor to dziewięć przypominających piramidy starożytnych statków kosmicznych nieznanego pochodzenia. Ponad dziesięć tysięcy lat przed powstaniem Republiki Galaktycznej osiem z nich przetransportowało na planetę Tython przedstawicieli różnych ras ze wszystkich zakątków galaktyki, przyczyniając się do powstania Je'daii, podwalin przyszłego Zakonu Jedi.

Historia

Mnisi Dai Bendu zmierzają ku Tho Yorowi na Ando Prime.

Ponad trzydzieści sześć tysięcy lat przed bitwą o Yavin na kilku zamieszkałych przez rasy rozumne planetach znajdowało się osiem masywnych statków nieznanego pochodzenia. Mnisi Dai Bendu, przez tysiąclecie gromadzący się przed skutą lodem konstrukcją na mroźnym świecie Ando Prime, nazwali ją Tho Yor. Świadomi obcego pochodzenia obiektu, Dai Bendu czekali, medytując, kontemplując i nasłuchując. Pewnego dnia, w roku 36453 BBY[1], należący do rasy Talidów mnisi Dai Bendu, w tym Gra'pa, usłyszeli w swych sercach i umysłach wezwanie, wewnętrzny głos przyzywający ich do uwolnionego spod skorupy lodu statku. Dai Bendu, oczekujący wypełnienia przepowiedni, nie byli tym zaskoczeni. Udali się do wnętrza konstrukcji, opuszczając Ando Prime i wyruszając w przestrzeń.[2]

W tym samym czasie pozostałe siedem statków również zaczęło przyzywać mieszkańców światów, na których się znajdowały. Na Kashyyyku broniący piramidy wojownicy rasy Wookiee usłyszeli wezwanie, zyskując pokój. Szamani i mistycy z Dathomiry zobaczyli statek w swoich snach i wizjach i podążając za zasłyszanym śpiewem znaleźli harmonię. Twi'lekańscy filozofowie z Ryloth, próbujący poznać źródło otaczającej ich tajemniczej energii również podążyli za wezwaniem, opuszczając bezpieczne jaskinie i poprzez pustynię dotarli do statku wiedząc, że odpowiedzi kryją się poza ich ojczyzną. Przybywając na Tho Yor zostali oświeceni. Uczeni Selkathów z Manaanu przerwali swe badania, gdy w głębinach oceanu otworzyły się wrota konstrukcji, która dała im mądrość.[2]

Tho Yory zmierzają ku Tythonowi.

Osiem statków wyruszyło w podróż po galaktyce, zabierając na swój pokład przedstawicieli wielu innych ras, którzy byli wrażliwi na Moc. Następnie Tho Yory ruszyły ku niebezpiecznemu jądru galaktyki, w którym gwiazdy zapadały się pod wpływem ciemnej materii, a przestrzeń ulegała odkształceniom, odnajdując drogę ku ostatecznemu celowi podróży, planecie Tython. Tam, na szycie potężnego wyniesienia skalnego, z którego spływały wodospady, osiem statków zgromadziło się się w czasie burzy wokół jeszcze jednego, większego od pozostałych. Podróżnicy wyczuli na planecie tę samą energię, która przyciągnęła ich na Tho Yory. Ostatecznie statki rozdzieliły się, udając się w różne części planety, a zjednoczeni w Mocy podróżnicy stali się jednym ludem, zwanym Tythanami.[2]

W pobliżu każdego z Tho Yorów wybudowano świątynię. Największy z nich był związany z Akar Kesh, Świątynią Równowagi. Przybyli na Tython zaczęli stopniowo zgłębiać tajniki Mocy, tworząc organizację zwaną Je'daii, która dziesięć tysięcy lat później, już po wojnach Mocy, przekształciła się w Zakon Jedi.[1]

Charakterystyka

Pochodzenie, konstruktorzy i cel stworzenia Tho Yorów, jak też ich związek z Tythonem nie są znane. Masywne statki przypominały wyglądem dwie złączone podstawami piramidy. Na czołowej ścianie górnej części statku znajdowały się znacznych rozmiarów symbol Bendu, który, podobnie jak kilka wyżłobień w kształcie kół pokrywających inne ściany, wydzielał światło po tym, jak Tho Yor wyruszył w przestrzeń.[2]

Ciekawostki

  • W języku tybetańskim wyrażenie tho-yor oznacza wotywny kopiec usypany z kamieni na kształt piramidy.[3]

Przypisy

Źródła