Układ Endor

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Układ Endor, położony w sektorze Moddell w Zewnętrznych Rubieżach, to układ planetarny znany przede wszystkim ze stoczonej tu podczas galaktycznej wojny domowej bitwy między siłami Imperium i Sojuszu Rebeliantów.

Struktura

Układ posiadał gwiazdę macierzystą, Ibleam, oraz cztery planety:

Historia

Cały sektor został włączony do Republiki około roku 50 BBY i jeszcze przez długie lata był przez wielu uważany za należący do Nieznanych Regionów. Sytuacja taka bardzo odpowiadała Imperium, które rozpoczęło tu budowę Drugiej Gwiazdy Śmierci. Na potrzeby dowozu zaopatrzenia wytyczono Korytarz Sanktuarium łączący układ Endor z Sullustą, podjęto także prace wydobywcze na bogatej w złoża rud rzadkich metali planecie Dor.

W 4 ABY miała tu miejsce bitwa o Endor. Następnie na krótko układ okupowali najeźdźcy Nagai, aż w końcu układ został znów w większości zapomniany i jedynie okazjonalnie odwiedzany przez handlarzy czy przemytników szukających spokojnego miejsca schronienia.

Ciekawostki

  • Nazwy trzech planet i gwiazdy w tym układzie pochodzą od biblijnych miejsc na terenach obecnego Izraela:
    • Endor to miejscowość w Kanaanie, pochodziła z niej wiedźma, która wywołała królowi Saulowi ducha proroka Samuela.
    • Megiddo to wzgórze biblijne w południowej Galilei, które stało się podstawą do proroctwa o armagedonie (Har-Mageddon).
    • Ibleam to kolejna miejscowość, z której pokoleniu Manassesa nie udało się wygnać Kananejczyków.
    • Dor to miejscowość na terenach Izraela, w pobliżu Hajfy.

Źródła