Pałac Jabby/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych i uwag zawartych w dyskusji.

Budynek pałacu Jabby.

Pałac Jabby znajdował się na północnych obrzeżach Morza Wydm na pustynnej planecie Tatooine.

Historia

Pałac został wybudowany w roku 700 BBY przez religijny zakon B'omarr. Miejsce te nadawało się idealnie do samotnych medytacji wśród piasków pustyni.

W roku 550 BBY miejsce to zostało odkryte przez pewnego wyrzutka i łajdaka o imieniu Alkhara, który z klasztoru uczynił bazę operacyjną. Mnisi nie przejmowali sie nowym lokatorem i tak tam razem mieszkali przez następne 34 lata. Jabba odkrył pałac w 516 BBY roku i zajął go dla siebie wyrzucając Alkharę.

Jabba wyposażył pałac w nowy system ochrony, w tym w droida strażniczego pilnującego głównego wejścia przed nieproszonymi gośćmi. Na strażników swojej twierdzy i osobistych ochroniarzy Jabba wynajął Gamorrean. Wybudował także hangar w którym trzymał swoją osobistą barkę Khetanna oraz mnóstwo skiffów repulsorowych .

Po śmierci Jabby, pałac został zamieniony w tatooiński dom starców dla obcych, który później został zamknięty z powodu problemów finansowych.

Źródła