Język ewocki/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


Ewocki to język którym posługiwały się Ewoki.

Słowniczek

A

 • Aargutcha (ar gooch ah) - aresztować [1]
 • Acha (ah chah) - w porządku, dobrze [1]
 • Ah (ah) - i [1]
 • Ah-ah (ah ah) - woda[1]
 • Akeeata (ah kee ah tah) - słuchać[1]
 • Allayloo (ah lay loo) - obchodzą [1]
 • Ando (an doh) - naprzód (przedni; odsyłać; przyśpieszać) [1]
 • Arandee (ar ahn dee) - słuchają, słuchać[1]
 • Azar (ay zar) - magia [1]

B

 • Begoopa - okrzyk radości, zadowolenia[1]
 • Bingee (bin jee) - prowadzić (przewodnik)[1]
 • Bi toto (bee toh toh) - kierownictwo[1]
 • Bok chuu-ock (bahk choo ahk) - daleko [1]

C

 • Cha (chah) - one (oni) [1]
 • Chak (chahk) - tak[1]
 • Che (chee) - zwalniają, jak (ponieważ) w swobodzie [1]
 • Chesl (chess uhl) - przynoszą, sprowadzać (wysiłek) [1]
 • Chim (chim) - trzy [1]
 • Chiotto (chee oh toh) - może ja mam...?[1]
 • Chiutatal (chy oo tah tail) - księżyc[1]
 • Choo doo (choo doo) - dostateczna ilość (dostateczny; dostatecznie) [1]
 • Chu (choo) - jeden[1]
 • Chuck (chuk) - wiele (wielka ilość; dużo) [1]
 • Churi (chor ee) - góra[1]
 • Chyasee (chy ah see) - pomoc (pomagać)[1]
 • Coatee - obchodzą [1]
 • Coatee-cha (kote tee chah) - obchodzą [1]
 • Coki (coke ee) - dziewięć[1]
 • Coro (kor oh) - może wy...?[1]
 • Cupee (cupp ee) - nakrywają jak lodowe nakrycie na górze (przysłowie)[1]

D

 • Danthee (dan thay) - być może [1]
 • Danvay (dan vay) - uważaj[1]
 • Dee fratta (dee frah tah) - który jest[1]
 • Deej (deej) - ojciec[1]
 • Den (den) - żaden (nie)[1]
 • Dengar - atak[1]
 • De oppra (dee opp rah) - wyższy, szczyt (szczytowy; stawać na czele) [1]
 • Doo - noc[1]
 • Drik (drik) - szczęśliwy [1]
 • Drin (drin) - chory[1]
 • Dutak (doo tok) - strzała[1]

E

 • Ee choya! (ee choy ah) - Hej![1]
 • Eedada (ee dah dah) - nad [1]
 • Eedeeza (ee dee zah) - dziesięć [1]
 • Eekeekeek (eek eek eek) - las[1]
 • Eekeetuhkuh (ee kee tuh kuh) - topór[1]
 • Eetee (ee tee) - długi[1]
 • Eleeo (ee lee oh) - nigdy[1]
 • Eleeoth (ee lee awth) - daleki (daleko) [1]
 • Ehda (ay dah) - zły; zło[1]
 • Ehshtee (esh tee) - dają; dać[1]
 • Ekla (ek lah) - duży[1]
 • Enenah (en en ah) - gdzie[1]
 • Entzahee roda (ents zah hee roh dah) - gotować (kucharz) [1]
 • E s'eesht (ee seesht) - zabić; zabijać[1]
 • Etke (ett keh) - większa ilość (bardziej; więcej)[1]

F

 • Feef (feef) - sadzić; roślina[1]
 • Fektur (fek tur) - leczyć (lek; medycyna) [1]
 • Fic (fic) - dwa[1]
 • Freet (freet) - siostra[1]
 • Fruk (fruk) - brat[1]
 • Fulu (foo loo) - koło[1]

G

 • Geetch (geech) - pchać (posuwać; pchnięcie; nacisk) [1]
 • Gleeg (gleeg) - pić (napój) [1]
 • Glek (glek) - smutny [1]
 • Glowah - sława[1]
 • Goo - światło [1]
 • Gooka (goo kah) - schronienie (dawać schronienie; chować) [1]
 • Goonda - Żywność [1]
 • Goopa (goo pah) - cześć[1]
 • Goot (goot) - dobry[1]
 • Graks (graks) - potwór[1]
 • Grek (grek) - dłonie; ręce[1]
 • Grenchicit (gren chik it) - kontynuować[1]
 • Gunda - przysowie (w przybliżeniu: dobrej podróży)[1]
 • Gyeesh (gyeesh) - Proszę[1]

H

 • Heth (heth) - staw [1]
 • Hoji (ho jee) - cztery[1]
 • Hutar (hoo tar) - niebezpieczny; niebezpieczeństwo[1]
 • Hveetin (he veet in) - szybowiec (wynalazek ewoków pozwalający szybować w powietrzu. Budowany był na wzór skrzydeł Smoka Condora)[1]

I

 • Ileeay - stop[1]
 • Ipola - maska[1]

J

 • Jad (jad) - na dół [1]
 • Jadgreh (jad greh) - stopa [1]
 • Jarat (jah raht) - gałąź[1]
 • Jeejee (jee jee) - twarz[1]
 • Jeerota (jee roe tah) - przyjaciel [1]
 • J'voo (ja voo) - osiem[1]

K

 • Kash (kahsh) - show[1]
 • Kla (klah) - Skąd jesteś?[1]
 • Kna Naa (kuh nah nah) - Drzewo Ducha [1]
 • Kra (krah) - gotowy[1]
 • Kreeth (kreeth) - jaskinia[1]
 • Kush (koosh) - Kto?[1]
 • Kvark - oh nie [1]

L

 • Loktok(lok tok) - powitaninia [1]
 • Lulalar (loo lah lahr) - śpiewają [1]
 • Lungee (lunj ee) - zagubiony (zgubiony) [1]
 • Lurd (lerd) - głupi[1]
 • Lurdo - przegrywający [1]
 • Luu (loo) - piękny [1]
 • Luufi (loo fee) - kwiat [1]

M

 • Manna manna (man ah man ah) - żywność [1]
 • Meechoo (mee choo) - ja[1]
 • Mookiee (moo kee) - dziecko Ewoka płci żeńskiej[1]

N

 • Na-chin (nah chin) - plemię [1]
 • Na goo (nah goo) - stop[1]
 • N'dla (nah dla) - sześć[1]
 • Neetuhl (nee tul) - wczesny (wcześnie) [1]
 • Ni gata? (nee gah tah) - Gdzie jest...? [1]
 • N'la (nah la) - pięć[1]
 • Noroway (nohr oh way) - który [1]
 • Nuv (nuhv) - Kochać[1]

O

 • Oh (oh) - też[1]
 • Ooba (oo bah) - deszcz[1]
 • Oodeed (oo deef) - słodki[1]

P

 • Paamuk (pah mook) - Moc[1]
 • Pibooka (pih boo kah) - obrachunek [1]
 • Pola (poh lah) - polarny [1]
 • Powa (pow wah) - Moc[1]

Q

 • Quo? - Co pan mówi?[1]

R

 • Reh rehluu (reh reh loo) - taniec[1]
 • Reshee (resh ee) - mapa[1]
 • Roda (roh dah) - jeść[1]
 • Rueenee (roo ee nee) - ruiny[1]
 • Ruha (roo hah) - uderzany [1]

S

 • Seefo (see foh) - skaleczony [1]
 • Sheeu (shee oo) - imię[1]
 • Shetai (sheh tie) - wojownik[1]
 • Shodu (sho doo) - matka[1]
 • Sirut (seer oot) - drzwi [1]
 • Siz (sihz) - ogień[1]
 • Sku (skoo) - cześć[1]
 • Sleesh (sleesh) - jagoda [1]
 • Sta (stah) - teraz [1]
 • Stoja (sto jah) - stacja (umieszczać; miejsce)[1]
 • Sunee (suh nee) - słońce[1]
 • Sut (sutt) - wkrótce[1]

T

 • Tal (tale) - słońce[1]
 • Teeha (tee hah) - dziękuje[1]
 • Teeket (tee kett) - serce[1]
 • Thees (theess) - dobrze[1]
 • Theesa (thee sah) - dziecko[1]
 • Thek (theck) - tu[1]
 • T'hesh (tuh hesh) - cisza[1]
 • Thuk (thuck) - skała[1]
 • Too - Walka, pojedynek[1]
 • Treek (treek) - iść[1]
 • Treekthin (treek thin) - podróż [1]
 • Treeta Dobra (tree tah Doh brah) - Rada Starszego[1]
 • Tyatee (ty ah tee) - przybywają (wchodzić) [1]

U

 • Uuta - niebo[1]

V

 • Veek (veek) - szybko[1]
 • Voo (voo) - siedem[1]

W

 • Weewa (wee wah) - dom, mieszkanie, chatka[1]

X

 • X'eef (zheef) - ziemia[1]
 • X'iutha (zhoo thah) - istotny [1]

Y

 • Yah wah - Moc[1]
 • Yayath (ya yath) - skakać[1]
 • Yeh (yeh) - stary[1]
 • Yeha! (yee hah) - Do widzenia![1]
 • Yehan (yeh han) - pokój [1]
 • Yesh (yesh) - poprawnie[1]
 • Yiyult (yeye yult) - kubek[1]
 • Yit (yitt) - rzecz [1]
 • Yub nub (yubb nubb) - wolność [1]
 • Yubnub (yub nub) - okrzyk radości (HURRA!!!)[1]
 • Yud ehda (yood ay dah) - alas[1]
 • Yuf (yuhf) - wchodzić (wspinanie się) [1]
 • Yungyet (yung yett) - nut[1]
 • Yun yum - bardzo dobry[1]
 • Yupyup (yupp yupp) - Rejoice [1]

Z

 • Zeeg (zeeg) - w[1]
 • Zehg (zayg) - poza[1]

Osoby znające ewocki

Ciekawostki

Przypisy

 1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 1,128 1,129 1,130 1,131 1,132 1,133 1,134 1,135 1,136 1,137 1,138 1,139 1,140 1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 1,173 Słowniczek najpopularniejszych zwrotów w językach Gwiezdnych wojen
 2. Powrót Jedi
 3. Post na oficjalnym polskim profilu Star Wars na Facebooku

Źródła