Biblioteka Ossus:Prawa autorskie

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Aby projekt mógł odnieść sukces, konieczne jest przestrzeganie praw autorskich przez wszystkie osoby wnoszące do niego swój wkład. Informacje z Biblioteki będą wtedy ogólnie dostępne, a Biblioteka i osoby uczestniczące w projekcie unikną kłopotów z wymiarem sprawiedliwości.

Przeczytaj uważnie tekst poniżej, aby dowiedzieć się, jakie materiały możesz umieszczać na tych stronach oraz pod jakimi warunkami można wykorzystywać treści z Biblioteki Ossus w innych publikacjach.

Umieszczanie materiałów w Bibliotece Ossus

Co można umieszczać?

Dopuszczalne jest umieszczanie w Bibliotece Ossus tylko takich treści (artykułów, grafiki itp.), do których autorskie prawa majątkowe nie zostały zastrzeżone, czyli:

  • materiałów, do których umieszczające je osoby posiadają pełne prawa autorskie, lub
  • materiałów, co do których umieszczający je uzyskał wyraźną, w pełni świadomą konsekwencji zgodę posiadacza praw autorskich na umieszczenie ich w Bibliotece, lub
  • materiałów public domain, w szczególności takich, do których autorskie prawa majątkowe wygasły na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Oznacza to, że w szczególności:

  • nie można umieszczać w Bibliotece tekstów pochodzących z książek (w tym pozycji w rodzaju Ilustrowanych przewodników po..., gier komputerowych, filmów itp. - czy to w oryginale, czy we własnym tłumaczeniu). Można jedynie wykorzystać niewielkie fragmenty tekstu lub grafiki na prawie cytatu, jeżeli mają za zadanie zilustrować i wyjaśnić treść artykułu.
  • nie można wykorzystywać tu materiałów pochodzących z innych stron internetowych, chyba, że ich autor wyraźnie określił, że posiada do nich pełne prawa autorskie i zgadza się na upowszechnienie ich na wolnej licencji (patrz dalej - skutki publikacji na wolnej licencji)

W przypadku wykorzystywania materiałów opublikowanych gdzie indziej na wolnej licencji kompatybilnej z licencją publiczną wykorzystywaną przez Bibliotekę Ossus (np. tekstów z polskiej Wikipedii), należy spełnić wymagania tej licencji, czyli podać pierwotne źródło i autorów. Dokonujemy tego przez umieszczenie na dole danego artykułu szablonu {{ZWikipedii}} i podając w nim odpowiedni adres tekstu oryginalnego.

Materiały nie spełniające powyższych warunków będą bezlitośnie usuwane, a edytujący, którzy będą mimo zwracania uwagi nagminnie łamać zasady, będą pozbawiani prawa do edycji artykułów.

Nigdy nie zamieszczaj w Bibliotece treści, które mogą naruszać prawa autorskie innych osób. Tego typu postępowanie może poważnie zaszkodzić i spowodować w konsekwencji procesy sądowe. Jeśli masz wątpliwości co do statusu prawnego danego tekstu, grafiki lub danych dźwiękowych - zamiast nich dodaj stworzone samodzielnie przez ciebie.

W przypadku posiadania zgody autora na publikację danych materiałów, należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć na stronie dyskusji danego artykułu. Zgoda taka musi być weryfikowalna; należy podać oryginalne źródło i autora danych materiałów.

Co zrobić, jeśli znajdziesz przypadek naruszenia praw autorskich

Należy zgłosić taki przypadek administratorom serwisu (Strażnikom Biblioteki), jak również oznaczyć go na stronie artykułu przy użyciu szablonu {{NPA}}, podając źródło, z którego pochodzi dany materiał.

Niektóre przypadki podejrzenia naruszenia praw autorskich mogą być tylko fałszywymi alarmami. Może się okazać, że treść zamieścił sam autor oryginalnego tekstu i nie występuje w tym przypadku naruszenie praw autorskich. Jeśli jednak rzeczywiście doszło do naruszenia praw autorskich, któryś ze Strażników usunie ten tekst i zamieści notatkę o tym w Dyskusji:. Jeśli zezwolenie zostanie później uzyskane od autora, tekst artykułu zawsze będzie można odtworzyć.

Skutki publikacji na wolnej licencji

Każdy publikujący swoją twórczość na stronach Biblioteki Ossus zgadza się na objęcie jej Licencją Creative Commons, z zastrzeżeniem: "Uznanie autorstwa" i umożliwiającą dalsze rozpowszechnianie "Na tych samych warunkach". Oznacza to, że przy zachowaniu warunków Licencji wkład Archiwisty może być dalej propagowany, wykorzystywany i publikowany bez jego zgody.

Autorzy zgadzają się również na to, że dowolny inny użytkownik Biblioteki będzie mógł w dowolny sposób edytować, zmieniać, usuwać lub przywracać część lub całość opublikowanego przez nich tekstu.

Wykorzystanie treści pochodzących z Biblioteki Ossus

Treść Biblioteki Ossus udostępniana jest w oparciu o licencję Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach. Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikację treści artykułów Biblioteki Ossus zgodnie z zasadami Licencji.

Oznacza to zasadniczo, że artykuły tu umieszczone pozostaną na zawsze dostępne na zasadach open source i mogą być używane przez każdego z obwarowaniami wyszczególnionymi w licencji - zapewniającymi, że artykuły te pozostaną wolne.

Autor publikowanych na licencji CC-BY-SA tekstów zachowuje do nich prawa autorskie i może je opublikować gdzie indziej lub pod inną licencją, jednak nie może cofnąć licencji już udzielonej Bibliotece Ossus.

Procedura wykorzystania materiałów pochodzących z Biblioteki

Jeśli użytkownik Biblioteki chce wykorzystać materiały w niej zawarte, może to zrobić zgodnie z Licencją, czyli :

  • może kopiować, odtwarzać, przetwarzać i rozpowszechniać materiały z Biblioteki Ossus;
  • może tworzyć utwory zależne;
  • rozpowszechnianie nowych materiałów jest możliwe na tych samych warunkach, co materiałów źródłowych
  • utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Licencjodawcę (Bibliotekę Ossus).

Jeżeli w wykorzystanych materiałach z Biblioteki są treści objęte innymi niż Creative Commons licencjami, użytkownik musi spełnić wymagania zawarte w tych licencjach (dotyczy to na przykład zdjęć czy obrazów).

Więcej o licencji

Zobacz też