13 BBY/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych.

13 BBY
Systemy datowania
Rok 13 przed bitwą o Yavin 4
Rok 36 440 po przybyciu Tho Yor
Rok 3640 po traktacie z Coruscant
Rok 987 po Reformacji Ruusańskiej
Rok 22 po Wielkiej Resynchronizacji
Informacje
Hegemon: Imperium Galaktyczne
Konflikt: Wielka Czystka Jedi

Rok 13 BBY to trzynasty rok przed bitwą o Yavin.

W tym roku

Wydarzenia

Narodziny


Era Imperium
[Pokaż/Ukryj]