Religia Mandalorian

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Bóstwa Mandalorian.

Religia Mandalorian zmieniała się z czasem, przechodząc od dosłownej wiary w istnienie bóstw do traktowania tychże jako bohaterów mitów i zastępując ich ideą Mandy, zbiorowej duszy.

Opis wierzeń

Taungowie wierzyli w istnienie trójki bóstw, Arasuuma, Kad Ha'rangira i Hod Ha'rana, dosłownie także traktowali mit znany jako Akaanati'kar'oya a dotyczący stworzenia wszechświata. W mitologii Mandalorian odnaleźć można było opis wiecznego konfliktu, jaki toczyli ze sobą Arasuum, symbolizujący stagnację i zastój oraz Kad Ha'rangir, przepełniony energią i wymuszający na wszechświecie ciągły postęp. Same gwiazdy uważane były zaś za dawnych, zmarłych już królów Mandalory. Podróżujący po galaktyce Taungowie byli dowodzeni przez Mandalora, który pełnił jednocześnie funkcję najwyższego proroka, odpowiedzialnego za interpretację woli bóstw.

Zmiana religijna pośród Mandalorian rozpoczęła się niedługo przed wybuchem wielkiej wojny Sithów. Mandalorianie, zamiast skupiać się na religijnym aspekcie, zaczęli czcić wojnę samą w sobie. Legendy Mandalorian mówią, że miało to związek z wizją, jakiej Mandalor Nieposkromiony doznał na planecie Shogun. Zmiana ta następowała równolegle wraz ze zmianą społeczną, gdyż Taungowie powoli wymierali ustępując miejsca Mandalorianom jako grupie będącej mieszaniną rozmaitych ras, zdominowanej jednak przez ludzi. Mandalorianie odeszli od dosłownego traktowania mitów oraz wiary w istnienie bóstw, zadowalając się traktowaniem ich jako metafor. Wypracowana została także idea Mandy, zbiorowej duszy, której częścią staje się każdy Mandalorianin po śmierci, pod warunkiem, że za życia żył wedle mandaloriańskich zasad, nie stroniąc od walki, będąc lojalnym względem swych ludzi oraz mając na uwadze dobro kolejnych pokoleń. Wokół tej idei zbudowana została także najgorsza obelga dla Mandalorianina, czyli jest określenie Dar Manda, które można było tłumaczyć jako "ktoś pozbawiony duszy". Poniekąd z pragmatyzmu, poniekąd z idei Mandy wynikał także brak większego przywiązywania do ciał zmarłych, Mandalorianie nie grzebali swych zmarłych za wyjątkiem Mandalorów, zadowalając się anonimowymi masowymi mogiłami bądź równie anonimową kremacja.

Źródła