Kanonierka

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Kanonierka to określenie średniej wielkości jednostki bojowej wyposażonej w silne uzbrojenie strzeleckie - w szczególności lasery lub turbolasery. Nie jest to pojęcie ścisłe - do klasy tej zaliczano zarówno ciężkie myśliwce, jak i małe okręty.

Ciekawostki

  • Polskie słowo kanonierka zostało wykorzystane do przetłumaczenia wielu angielskich bliskich odpowiedników: gunboat (Xg-1), gunship (kanonierka koreliańska, LAAT), czy też blastboat (Skipray).
To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.