Historia

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Datowanie wewnętrzne

Przez całe lata od powstania pierwszego z filmów z serii Gwiezdnych wojen nie udało się stworzyć spójnego kalendarza, który obowiązywałby wewnątrz świata. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że George Lucas nie zezwolił twórcom Expanded Universe na opisywanie wydarzeń sprzed Nowej nadziei. Doprowadziło to do powstania kilku "umownych" systemów liczenia dat - najczęściej za "rok zerowy" przyjmowano 35 lub 32 BBY, podejrzewając, że to wtedy Palpatine przejął władzę i stworzył Imperium.

Powstanie trylogii prequeli sprawiło, że wszystkie te wyliczenia przestały być zgodne z filmami. Kwestię tę próbuje się rozwiązać sugerując przeprowadzenie przez władze Starej Republiki ok. roku 35 BBY "synchronizacji dat" - w istocie wyzerowania numeru roku. Rozwiązanie to stoi jednak w sprzeczności z pojawiającymi się w niektórych źródłach określeniami "ery preimperialnej" i "ery imperialnej" w odniesieniu odpowiednio do okresów przed i po 35 BNH.

Dopiero w Timeline 1: Treaty of Coruscant pojawiły się pierwsze informacje o datowaniu wewnętrznym. Za rok zerowy przyjęto podpisany w 3653 BBY traktat z Coruscant. Wszystkie wydarzenia przed nim określa się jako BTC (Before Treaty of Coruscant), a późniejsze jako ATC (After Treaty of Coruscant). Zgodnie z tym bitwa o Yavin rozegrała się w roku 3653 ATC. Nie wiadomo jednak, czy w późniejszym okresie system datowania nie uległ zmianie.

Datowanie zewnętrzne

Ze względu na wspomniane powyżej problemy z datowaniem 'wewnętrznym', w świecie Gwiezdnych wojen przyjęło się określać daty w odniesieniu do akcji pierwszego z wydanych filmów, a dokładniej - do przedstawionej w nim bitwy o Yavin. Stąd też mamy następujące najczęściej stosowane skróty:

  • ABY (ang. After Battle of Yavin) - po bitwie o Yavin
  • ANH (ang. After New Hope) - po Nowej nadziei
  • BBY (ang. Before Battle of Yavin) - przed bitwą o Yavin
  • BNH (ang. Before New Hope) - przed Nową nadzieją

Powyższe skróty stosuje się także w Polsce, ze względu na brak zgrabnych odpowiedników w polskim języku.

Umowne okresy historyczne

Pierwotna wersja tego artykułu pochodzi z Wikipedii (zgodnie z licencją CC-BY-SA 3.0). Jej historię i autorów możesz obejrzeć pod tym adresem.