Power of the Jedi Sourcebook

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Power of the Jedi Sourcebook to pierwszy podręcznik do rozszerzonej wersji d20 Star Wars RPG. Został wydany w roku 2002, przez Wizards of the Coast.

Zawiera wiele informacji do gry, między innymi poszerza wiedzę o Mocy, uczy rozgrywki po Jasnej stronie Mocy, poszerza ekwipunek Jedi, szeroko opisuje wielu Rycerzy Jedi (między innymi Radę Jedi), planety gdzie Moc jest szczególnie silna oraz dodaje nowe stworzenia, takie jak na przykład Marsh Haunt czy Droch. Podręcznik zawiera też wiele ilustracji, które przedstawiają owe stworzenia, a także i postacie. Podręcznik, jest bardzo przydatny dla osób, które chcą grać jako Jedi.

Spis treści

 • Wstęp
 • Rozdział I: Historia Mocy
 • Rozdział II: Gra po Jasnej stronie
 • Rozdział III: Prowadzenie gry
 • Rozdział IV: Ekwipunek
 • Rozdział V: Stworzenia i archetypy
 • Rozdział VI: Gdzie silna jest Moc
 • Indeks

Opis

Opis oryginalny

You must learn the ways of the Force...

Through training and meditation, you hone your skills as a warrior and mediator. Armed with a lightsaber and the power of the Force, you stand against the darkness of the Sith and the tyranny of the Yuuzhan Vong. Only with the Force as your ally can you overcome the temptations of the dark side and bring peace and justice to the galaxy.

This sourcebook features:

 • New Jedi skills, feats, equipment, vehicles, and starships
 • Advice on playing and Gamemastering Jedi heroes
 • The history of the Jedi and the Jedi Code
 • New prestige classes, including the Force warrior and Jedi healer
 • Force-using creatures, aliens, and character archetypes
 • Discussions of Jedi traditions throughout the various eras, including game statistics for dozens of characters

To use this sourcebook, you also need the Star Wars Roleplaying Game Revised Core Rulebook.

Opis tłumaczony

Musisz nauczyć się ścieżek Mocy...

Udoskonal swoje umiejętności jako wojownika i mediatora, poprzez trening i medytacje. Stań uzbrojony w miecz świetlny i Moc, przeciwko siłom Sithów i tyranii Yuuzhan Vongów. Tylko wtedy, kiedy Moc będzie twoim sojusznikiem, będziesz mógł oprzeć się pokusom Ciemnej strony i zaprowadzić pokój w Galaktyce.

Ten podręcznik zawiera:

 • Nowe umiejętności Jedi, ekwipunek, pojazdy i statki
 • Porady na tematy gry i wskazówki dla mistrza rozgrywki
 • Historię Jedi i ich kodeksu
 • Nowe prestiżowe klasy, w tym wojownika i uzdrowiciela
 • Czułe na Moc stworzenia, obce rasy i postacie
 • Dyskusje na temat tradycji Jedi w różnych epokach, w tym statystyki gry

Aby skorzystać z tego podręcznika, potrzebujesz także Star Wars Roleplaying Game Revised Core Rulebook.