Komisja Utrzymania Nowego Ładu

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
(Przekierowano z COMPNOR)
Komisja Utrzymania Nowego Ładu
COMPNOR
Twórca/Twórcy
Przywódca/Przywódcy
Kwatera główna Biuro centralne na Coruscant
Data założenia 19 BBY
Data rozwiązania 12 ABY
Data podziału 4 ABY
PrzynależnośćKomisja Utrzymania Nowego Ładu, w skrócie COMPNOR (ang. Commission for the Preservation of the New Order ), to organizacja społeczno-polityczna powstała na początku Imperium, utworzona przez samego Palpatine'a.

Historia i główne cele

COMPNOR utworzono w kilka miesięcy po zakończeniu wojen klonów i Czystce Jedi. Głównym pomysłodawcą był Crueya Vandron oraz sam Palpatine. Pierwszym przywódcą był zaufany człowiek Imperium - Ishin-Il-Raz, jednak przez większą część trwania COMPNORu ważną postacią, nie licząc imperatora był Vandron. Do głosu w organizacji dochodził także, wielki wezyr - Sate Pestage. Instytucja podzieliła się po bitwie o Endor w 4 ABY na zwolenników danego przywódcy w Resztkach Imperium (głównym odłamem była Młodzież Imperium). Po wielu zawirowaniach organizację rozwiązano w 12 ABY.

Głównym celem było przestrzeganie zasad Nowego Ładu. Na samym początku zrzeszała wielu obywateli Imperium, którzy ślepo wierzyli w nową władzę i jej strukturę. W końcu doradca Imperatora i on sam, doszli do wniosku, iż COMPNOR może być narzędziem do stworzenia idealnej struktury politycznej, która zajmowałaby się pilnowaniem porządku oraz kontrolowaniem prawa i posłuszeństwa całej galaktyki wobec Imperium. Realizując plan Crueya Vandron, członkowie COMPNORu byli werbowani z urzędników państwowych oraz na odwrót - zaufani członkowie organizacji, byli zatrudniani w administracji. Ten proceder miał na celu opanowanie całej organizacji państwowej, która, mimo dyktaturalnego charakteru państwa, posiadała licznych zwolenników prawych i demokratycznych rządów nad Galaktyką, do tego wszelkie urzędy podlegały Senatowi Galaktycznemu, który splątywał ręce dyktatorowi i jego poplecznikom. Dzięki temu już po kilku latach władzę realną w państwie - mimo ustroju monarchii parlamentarnej - sprawował imperator, gdyż już w początkowych założeniach Komisja miała podlegać pod niego.

Struktura COMPNOR

COMPNOR był potężną organizacją, do której należeli obywatele z całego Imperium, co tworzyło dużą liczbę członków. Ich liczby szacuje się ponoć w miliardach.

Komisja Kwalifikacyjna

Jest to organ zarządzający całą organizacją, który, wedle regulaminu COMPNORu, był wybierany na paroletnią kadencję. Po wprowadzeniu planu "zimperializowania" całej instytucji, w Komisji Kwalifikacyjnej w skład wchodzili, zaufani i zasłużeni współpracownicy doradców Imperatora lub jego samego. Po tej reorganizacji ta izba stałą się całkowicie zależna od decyzji Palpatine'a, wybory były organizowane niezwykle rzadko, zazwyczaj, gdy chciano się pozbyć większej liczby członków komisji.

Grupa Pracy u Podstaw

Najliczniejsza część Komisji. Od zawsze, nawet w czasach nowej reorganizacji instytucji, przypominała COMPNOR, taki jaki był w pierwszych dniach istnienia. Członkowie tej grupy ciągle wierzyli w Nowy Ład oraz uważali, iż tylko on jest idealnym rozwiązaniem problemów w całej galaktyce. Członkowie bardziej wtajemniczeni w plan podporządkowania instytucji pod imperatora z wytrwałością wpajali członkom Grupy Pracy u Podstaw, entuzjazm do wielbienia Nowego Ładu. Grupa Pracy u Podstaw dzieliła się na:

 • Sekcję Rekrutacji - oddział Grupy, który miał za zadanie rekrutację nowych członków do Komisji. Werbunek zazwyczaj działał na zasadzie oficjalnego zachęcania lub wysyłania licznych agentów, którzy spotykając ludzi gdziekolwiek (na ulicy, w barze etc.) nawiązywali krótką rozmowę, której konkluzją było zaproszenie na spotkanie organizacyjne COMPNORu.
 • Sekcję Edukacji (GPuP) - dział Grupy, który miał za zadanie wyszkolenie członków na nauczycieli młodzieży w szkołach wraz z wpajaniem zasad Nowego Ładu. Zapewniał on wszelkie pomoce naukowe i dydaktyczne. Wspierał działania nauczycieli, będących w Komisji, wykraczające poza wymagany zakres nauczania (np. inicjatywy szkolne, organizacje konkursów etc.). Działania tej sekcji zostały poparte przez wielu obywateli Imperium i dzięki temu ogólnie COMPNOR zyskał aprobatę wielu tysięcy układów.
 • Sekcję Rekreacji - oddział Grupy propagujący zdrowy tryb życia oraz uprawianie sportów. Większość członków tejże to grupy to wysportowana młodzież oraz ich wychowawcy, którzy trenowali różne sporty. Sekcja ta również zyskała poparcie obywateli galaktyki, gdyż promowała aktywny tryb życia u młodzieży w i spopularyzowała sport zwany wegsphere.
 • Sekcja Motywacji - oddział Grupy, którego zadaniem było zmotywowaniem członków do dalszej pracy. Ta podgrupa dzieliła się na przychodzących i terapeutów. Przychodzący - to członkowie innych sekcji, zazwyczaj z Grupy Pracy u Podstaw, którym było brak chęci do działania lub zwątpienie w ideę Nowego Ładu. Terapeuci to członkowie zaufani Komisji Kwalifikacyjnej, którzy zdemotywowanym członkom COMPNORu udzielali rad i pouczeń, których celem było odzyskanie chęci do pracy w organizacji przez przychodzącego.

Koalicja dla Postępu

Grupa organizacji, której zadaniem było wyszukiwanie, analizowanie i przekazywanie Imperium na temat kultury, lub mówiąc inaczej - spraw cywilnych - całej galaktyki. W późniejszym okresie intensywnie współpracował z IBB na rzecz wyłapywania wrogich informacji na temat Imperium oraz zdobywaniu informacji formacji przeciwnych państwu imperatora.

 • Sektor Obserwatorów - najważniejsza sekcja w koalicji. Dzięki informacjom zdobywanym przez ten oddział Koalicja dla Postępu mogła funkcjonalnie pracować. Sektor był podzielony tematycznie i poprzez swych licznych wysłanników, którzy informowali o postępach w kulturze w danym miejscu w Galaktyce. W praktyce oprócz tej działalności obserwowali także gubernatorów i wielkich moffów oraz wykradali cenne informacje przeciwników Imperium.
 • Sekcja Nauki - na początku istnienia organizacji była ona niezależnym działem Komisji, jednak po reorganizacji instytucji Nauka została przeniesiona do Koalicji dla Postępu. Pracowali w niej wybitni naukowcy. Z początku zajmowali się oni badaniem wielu aspektów nauki, jednakże pod rozkaz Imperatora jej głównym celem badawczym były naukowe badania w zakresie militarnym. Badano tam eksperymentalne bronie, podczas ich testowania dochodziło do bardzo groźnym wypadków.
 • Sekcja Sztuki - jedna z najbardziej znienawidzonych części COMPNORu. Zadaniem jej członków było ocenianie, według szablonowych zasad, którego myślą przewodnią był Nowy Ład, wielu dzieł sztuki będących w różnych zakątkach galaktyki. Sprawdzający dzieła nie brali pod uwagę różnic kulturowych na danej planecie. Jeśli dane dzieło było - według sprawdzających oraz ich wytycznych - wychodzące poza wszystkie kryteria sztuki Nowego Ładu, umieszczano obok holopanel z krytycznym komentarzem, który przyciągał wzrok, dzięki jasnoczerwonemu kolorowi tła. Jednak taki proceder wśród ogółu społeczeństwa był odwrotnie interpretowany. Jeśli więc dzieło zostało opisane przez holopanel, to dany artysta tego dzieła był gloryfikowany przez lokalnych mieszkańców i nie tylko.
 • Sekcja Sprawiedliwości - jedna z sekcji, której zadaniem było stworzenie porządku we wszelkich typach ustaw i dekretów. Miała ona za zadanie weryfikować dane prawa, uaktualniać je lub usuwać jeśli, były nieużyteczne lub przestarzałe. Jednym z głównych celów było ujednolicenie prawa i wprowadzenie go w całym Imperium. Doradcy imperatora chcieli wprowadzić zasadę nieomylności praw stworzonych przez urzędników Imperium. Jednakże większość członków tej sekcji solidarnie się temu sprzeciwiła. Po tym zajściu Sprawiedliwości zaczęła przyglądać się IBB oraz inne agencje wywiadowcze Imperium. Ta pierwsza prowadziła nawet sabotaż i destabilizację sekcji na dolnych szczeblach personalnych podgrupy.
 • Sekcja Edukacji (KdP) - sekcja, której zadaniem było "urzędnicze" kontrolowanie edukacji w Imperium (w odróżnieniu od Sekcji Edukacji GPuP w Grupie Pracy u Podstaw). Miała ona pracować nad ujednoliceniem systemu edukacji w całej galaktyce, pod kątem Nowego Ładu, jednak w rzeczywistości była to grupa członków COMPNORu wydalonych z innych sekcji.
 • Sekcja Handlu - sekcja , która zajmowała się namawianiem federacji handlowych do pomagania biednym światom galaktyki. Następstwem ubiegania się o pomoc dla biednych światów było utworzenie Sektora Przedsiębiorstw Wspierających Program Rozwoju Systemów. W późniejszym etapie, sekcja zaczęła się szpiegostwem w skali handlowej oraz przemysłowej (np. blokowanie dostaw do światów sympatyzujących z rebeliantami).

Koalicja na Rzecz Polepszania

Najpierw cała ta grupa była podległa sekcji Handlu. Jednak w zamyśle Imperatora miała być oddzielną grupą - i tak się stało - dostaje ona wszelkie raporty od Koalicji dla Postępu analizuje oraz przesyła do IBB. Bardzo ściśle pracuje z tą ostatnią grupą. Koalicja dostaje tutaj najtrudniejsze zadania, nad których rozwiązaniem członkowie pracują co najmniej kilka lat.

 • Biuro Rozwoju Sektora - nadrzędna podgrupa, której zadaniem jest zarządzanie innymi sekcjami Koalicji na Rzecz Polepszania.
 • Sekcja Modyfikacji - teoretycznie członkowie tej grupy przekazują najnowsze technologie zacofanym światom oraz uczą ich obsługiwania. Jednak prawdziwym celem tego departamentu jest "modyfikacja" społeczeństw, danych światów pod kątem Nowego Ładu. Sumą tych działań jest bezwzględna lojalność wobec Imperium i zasadom Nowego Ładu. Sekcja ta odnajduje i wspiera karierę polityczną polityków danych światów, którzy są lojalni lub wierzą w działania Imperium.
 • Sekcja Przeprojektowania - ściśle współpracuje z sekcją Modyfikacji. Kiedy ta ostatnia przekaże temu departamentowi raport o "braku możliwości pokojowej modyfikacji społeczeństwa danego świata pod kątem Nowego Ładu" on informuje Armię Imperialną, że świat będący w raporcie jest przeznaczony do kompletnej pacyfikacji. Po zakończeniu działania armii na danym świecie, ten departament wpaja społeczeństwu zasady Nowego Ładu, które bezapelacyjnie są akceptowane. Ta sekcja wkracza czasem z armią na daną planetę, wtedy, gdy planeta jest punktem strategicznym (np. baza wojskowa, przemysł etc.).

Siły COMPNOR

Jest to militarna grupa COMPNORu. Jest to rezerwa wojsk dla Imperium przy obronie Nowego Ładu. Jednakże w praktyce to bezwarunkowo lojalna siła wojskowa imperatorowi. Dzieli się na dwie sekcje:

 • Sekcję Obserwacji - członkowie tych sekcji mają za zadanie trwała przyglądanie się danym oddziałom Armii Imperialnej i regularne raportowanie o ich działaniu. Jednak w praktyce to wysocy oficerowie, którzy mają rolę szpiegów, którzy wyszukują zjawiska przeciwne z "filozofią" Nowego Ładu.
 • Sekcję Oddziałów Szturmowych' - to regularne wojsko COMPNORu. Ich zadaniem jest wkraczanie do walki, tam gdzie nie jest przestrzegany Nowy Ład. Jednak tak naprawdę to rzadko używana, "druga gwardia" imperatora. Jest bardzo wielu chętnych na stanowisko wojskowego w COMPNOR, dlatego podczas okrutnych manewrów ginie duża liczba niedoświadczonych i młodych żołnierzy. Nie cieszy się sympatią Armii Imperialnej, gdyż jest lepiej traktowana niż ta ostatnia. Ma większy priorytet w dostarczaniu pożywienia, ekwipunku i broni.

Imperialne Biuro Bezpieczeństwa

Zobacz główny artykuł: Imperialne Biuro Bezpieczeństwa.

Mimo, że w chodzi w skład COMPNORu tak naprawdę było niezależną organizacją. To tajna policja, która, podobnie jak Siły COMPNOR - jest lojalna wobec imperatora i Nowego Ładu. Jest alternatywą do Wywiadu Imperialnego, który nie mógł sobie pozwolić na wszystkie akcje szpiegowskie, które chciał imperator (związane jest to z tym, że w zwykłej administracji zachowało się wiele małych pozostałości demokracji). IBB pełniło funkcję policji i wywiadu w jednym. Ale w odróżnieniu od nazwy - tajna policja, oraz Wywiadu Imperialnego, biuro nie zachowywało tajności, gdyż najwyżsi dowódcy uważali, że bezpośrednie działania dadzą większy skutek niż zachowywanie tajności. Jednym z argumentów powstania IBB w COMPNOR była możliwość istnienia wielkiej bazy rekrutacyjnej, której w rzeczywistości był właśnie COMPNOR.

Ciekawostki

 • Główne biuro COMPNOR znajdowało się na Coruscant w Imperial City. Jednakże ISB posiadało w tej samej dzielnicy także kompleks biurowy (mimo, że było częścią składową COMPNORu) większy i bardziej funkcjonalny, niż główne biuro.
 • Mimo posiadania dużych sił w ramach grupy Siły COMPNOR, komisja rzadko je wykorzystywała, co zwiększało niezadowolenie Armii Imperialnej.
 • Na początku istnienia COMPNORU, Komisja Kwalifikacyjna liczyła około 25 tysięcy członków. Po upolitycznieniu jej liczba spadła poniżej setki. Mimo tego zwykli członkowie COMPNORu uważali, że jej liczba wynosi 15 tysięcy.
 • Dla większości członków COMPNORu wiadomość o działaniach IBB byłoby szokiem, gdyż wierzyli oni głęboko w utopię Nowego Ładu.

Źródła