Zapraszamy na kanał Biblioteki Ossus na YouTube!


Force Crusaders

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
logo Zakonu Force Crusaders

Stowarzyszenie fanów Gwiezdnych wojen, założone w 1997 roku, przez Mistrza Przełożonego Vigera. Z początku klan w Dark Forces II: Jedi Knight, lecz z biegiem czasu jego funkcja zmieniała się. Obecnie Zakon posiada wielką tradycje oraz dorobek w trzech katedrach: Walki, Twórczości i Mocy.

Historia

Powstanie

Viger- Ex gracz w X-Wing vs. TIE Fighter po ukazaniu się Dark Forces II: Jedi Knight, postanowił stworzyć konkurencję dla ówczesnego zakonu Ciemnej Strony Mocy Darkness Strike. Następnie zabrał się za tworzenie strony, którą ukończył 16 listopada 1997 i opublikował w Internecie. Ponieważ Viger nie mógł wymyślić żadnej nazwy dla nowo powstałej organizacji, na stronie widniał napis „Zakon Jasnej Strony Mocy”.

Początki 1997/1998

Pierwsze miesiące Zakonu nie były zbyt obfite. Członkami tej nowo powstałej organizacji przez pierwsze cztery miesiące byli trzej koledzy Vigera z czasów gry w X-wing vs Tie Fighter: Sir Jakub i Chewie oraz Peter Atryda. Około marca 1998 do zakonu doszli pierwsi nowi zakonnicy Lord Kedar oraz Peter Atryda. To właśnie z nim Viger przeprowadził pierwsze zmiany w strukturze zakonu. Podczas "Wielkiej Debaty o Nazwę” nareszcie udało się znaleźć nazwę pasującą do Zakonu, która od tego momentu brzmiała Force Crusaders. Lord Kedar podjął się również stworzenia pierwszego logo. Kolejne miesiące przyniosły następne zmiany. W czerwcu owego roku zainteresowanie FC stało się dość wysokie jak na tamte czasy. Dołączało coraz więcej osób. Aby uniknąć chaosu spowodowanego ilością nowo przyjętych, 28 czerwca ustalono pierwszą hierarchię rang. Wyglądała ona mniej więcej tak:

 • 1. Nowicjusz
 • 2. Uczeń
 • 3. Rycerz
 • 4a. Lord
 • 4b. Lord - Instruktor/Nauczyciel
 • 4. Mistrz Przełożony (Viger)

Aprobata była swego rodzaju pozwoleniem Mistrza na zostanie Nauczycielem.

Awans uzależniony był wtedy od ilość fragów w grze Jedi Knight. Głównie z tego powodu rozpoczęto pracę nad sprawnym systemem do podliczania ilości zdobytych fragów. 24 lipca Force Crusaders otrzymał nową stronę autorstwa miesiąc wcześniej przyjętego Pio. W ostatnich dniach sierpnia wprowadzono pierwszy regulamin oraz system rekrutacji. Od tego momentu każdy kandydat zostawał poddawany okresowi próbnemu. 21 września do życia powołano organ zarządzający zakonem, tzw. Radę Zakonu. Jej pierwszymi członkami zostali: Viger, Lord Kedar i Pio.

Rozwój 1999

Kolejny roku to rozwinięcie tego, co zaczęło się dwa lata wcześniej. FC stawało się coraz poważniejszą organizacją na scenie JK1. Coraz więcej graczy chciało reprezentować jego barwy. Około czerwca Pio po raz kolejny popisał się swoimi umiejętnościami tworząc kolejną odsłonę strony FC. Przy okazji wyposażył je w nowe logo, którego podstawę stanowiło stare. 2 lipca stworzono nowy regulamin. Zmieniono system rang oraz wprowadzono ordery. Stworzony wtedy system rang przetrwał kilka długich lat. Oto on:

 • Rekrut
 • Uczeń
 • Rycerz
 • Mistrz

17 września z okazji premiery Epizodu I Gwiezdnych Wojen, Crusaderzy zorganizowali pierwszy historyczny zlot. Zakon cały czas się rozwijał, nowe pomysły i twory zakonników nieustannie zasilały jego dorobek. 28 Grudnia Pio wymyślił dwa najwyższe odznaczenia w FC. Maltański Krzyż Zasłużonych Zakonu Force Crusaders oraz Maltański Krzyż Honorowy Zasłużonych Zakonu Force Crusaders im. Vigera. Obydwa obowiązują do dziś.

Kryzys 2000/2001

Dwa kolejne lata to okres wielkiego kryzysu w Force Crusaders. Z upadkiem sceny Dark Forces II: Jedi Knight wiązał się spadek zainteresowania zakonem. Nie pomogła też postawa ówczesnych zakonników, którzy nie przejawiali wielkiej aktywności. Pojawiły się także pierwsze rozłamy. Zakon całkowicie „stał w miejscu” nie działo się nic ciekawego. Dopiero 8 lutego 2001 Pio wygłosił apel, który miał zadecydować o przyszłości FC. Poruszył on zakonników, ale na większą aktywność przyszło poczekać jeszcze jakiś czas

Odrodzenie 2002/2003

Wraz z wydaniem Jedi Knight II: Jedi Outcast życie do zakonu wróciło. Gracze, zaczynając przygodę z nową grą mogli dołączyć do FC, które postanowiło wykorzystać ten fakt i przerzucić się na JK2. Praktycznie to właśnie Jedi Outcast uratował FC przed rozpadem. Miedzy kwietniem a majem ustalono podział na Katedry. Pomysł ten zrodził się kilka lat wcześniej, lecz dopiero wówczas wprowadzono go w życie. Stworzono trzy katedry: Walki, Edycji oraz Wywiadu. 21 Maja 2002 odbył się zlot w Kędzierzynie Koźlu, na którym rozdano egzemplarze książki Tales of Crusaders. Książka była zbiorem opowiadań napisanych przez zakonników w ciągu wszystkich lat istnienia. Do końca 2003 FC odbudowywało swoją pozycję, utraconą przez poprzednie lata. Dodatkowo cieszył fakt, iż 16 września 2003 wydano Jedi Knight: Jedi Academy.

Dobrobyt 2004/2005

Lata 2004/2005 to okres całkowitej metamorfozy. W zakonie zmieniło się niemal wszystko. 30 stycznia Viger poinformował o spadku aktywności Rady. W wyniku tego powołano Konsylium Rycerskie, które miało przez jakiś czas podejmować ważne decyzje za nią. Rozpoczęto organizować pierwsze konkursy, w których zakonnicy mogli się wykazywać swoimi talentami. 19 Marca 2004 wprowadzono ciekawą reformę. Stworzono system Mentor - Uczeń. Od tamtej chwili każdy nowo awansowany uczeń, musiał posiadać Mistrza, bądź Rycerza Mentora. Specjalnie dla tego systemu utworzono rangę Adepta, która jest okresem poszukiwania mentora. Wymogi te obowiązują do dzisiejszego dnia. 21 kwietnia z inicjatywy zakonu Force Crusaders wystartowała pierwsza w Polsce Liga Jedi Academy. 12 maja Pio, wymyślił nowy system odznaczeń zwanych „znaczkami”. Odtąd zakonnik wyróżniający się czymś, bądź za zwycięstwo w konkursie może otrzymać specjalny znaczek upamiętniający jego wyczyny. 10 czerwca zamiast nieaktywnej Katedry Wywiadu, stworzono Katedrę Mocy, która miała się zająć sprawami kanonu Star Wars. Zmieniono także nazwę Katedry Edycji na Twórczości, gdyż „tworzenie” nie opierało się w zakonie już tylko i wyłącznie na modyfikowaniu gier z serii JK. Powoli zaczęto wprowadzać zmiany, by w FC nie byli tylko gracze, ale także fani Gwiezdnych Wojen. 8 Maja większość zakonników mogła zobaczyć najnowszą stronę FC z nowym systemem kodowania. Jest ona wykorzystywana również w dniu dzisiejszym. Miedzy 18 a 21 maja odbył się ogromny zlot FC, tym razem z okazji premiery Epizodu III. Powoli FC stawało się coraz bardzie popularne poza środowiskiem graczy.

Kierunek Fandom 2006

Ostatni rok to zwrot zakonu w kierunku fandomu. 5 Maja stworzono funkcję „Opiekun”. Ludzie noszący tytuł opiekuna są odpowiedzialni za odnalezienie się nowych Crusaderów w zakonie. 7 Lipca Rada ogłosiła Weryfikację Rycerzy Force Crusaders. Akcja ta miała na celu „aktywację” niektórych zakonników z rangą rycerza. 11 czerwca FC uczestniczyło w organizacji Warszawskiego konwentu CorusCon 2006. Był to pierwszy krok w stronę fandomu Star-Wars. 6 Września weryfikacja rycerzy zakończyła się. W jej wyniku odznaczono kilku z nich, a kilku trafiło do hibernatorium. Tego dnia stworzono też najnowszy regulamin. 27 Listopada Force Crusaders rozpoczęło współprace z Biblioteką Ossus. Najlepsze pracę z Katedry Mocy trafiać będą do zbiorów biblioteki.

FC dziś

Regulamin

 • 1. Zakon Force Crusaders jest organizacją zrzeszającą miłośników świata Gwiezdnych Wojen.
 • 2. Przynależność do Zakonu jest dobrowolna i wiąże się z obowiązkiem przestrzegania rządzących nim praw.
 • 3. Force Crusaders jest organizacją kierującą się zasadami hierarchiczności.
 • 4. Najwyższą władzą w Zakonie jest Mistrz Przełożony oraz Rada składająca się z wybranych Mistrzów.
 • 5. Obowiązkiem każdego Zakonnika jest podporządkowanie się decyzjom Rady.
 • 6. O przynależności do Zakonu decyduje Rada Zakonu lub inna grupa Zakonników, jeśli Rada tak postanowi.
 • 7. Każdy starający się o członkostwo w Zakonie musi przejść procedurę rekrutacyjną
 • 8. Każdy nowy Zakonnik otrzymuje rangę Rekruta.
 • 9. O awansach decyduje Rada mając na względzie zasługi, ogólną aktywność i poziom rozwoju duchowego i emocjonalnego awansowanego.
 • 10. Każdy Zakonnik ma obowiązek zrezygnować z członkostwa w innych podobnych organizacjach. Kwestie sporne rozstrzyga Rada.
 • 11. Zabronionym jest posiadanie więcej niż jednej tożsamości w Zakonie.
 • 12. Obowiązkiem każdego Zakonnika jest zachowanie godne członka Zakonu Force Crusaders zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Zakonu.
 • 13. Kary za nieprzestrzeganie Kodeksu i innych praw obowiązujących w Zakonie nakłada Rada.
 • 14. Kodeks interpretuje i rozszerza Rada Zakonu.
 • 15. W przypadkach nieobjętych kodeksem decyduje Rada mając na względzie zwyczaj.

Struktura

Obecnie Zakon używa siedmiu rang, w tym pięć możliwych do osiągnięcia. Mistrzem Przełożonym dożywotnie pozostanie Viger, natomiast Mistrza Pełnomocnika wyznacza sam Mistrz Przełożony.

Rekrut Rekrutem zostaje każdy nowo przyjęty do zakonu Force Crusaders. Jest to okres tymczasowy, mający na celu sprawdzić danego kandydata, czy wywiązuje się z obietnic zawartych w liście rekrutacyjnym. Jeśli tak, zostaje awansowany na Adepta, w przeciwnym wypadku zostaje wydalony. Awans na Adepta nie może się odbyć wcześniej niż 2 miesiące od przyjęcia w szeregi zakonu.

Adept Od momentu awansu na Adepta, zakonnik staje się pełnoprawnym członkiem FC. Jego podstawowym zadaniem jest znalezienie sobie osoby, która pokieruje jego dalszymi działaniami. Na mentora może wybrać któregoś z Rycerzy bądź Mistrzów. Ponadto posiada takie same obowiązki jak rekrut.

Uczeń Pierwszy bardzo ważny okres w zakonie. Uczeń powinien zdobywać doświadczenie i mądrość, dużo rozmawiać ze swoim mentorem, aby umacniać wieź miedzy nimi oraz pobierać od niego nauki. Ponadto wykazywać się aktywnością i starać się wykonywać specjalne zadania, mające na celu dobro zakonu. Jego działalność jest obserwowana. Gdy mentor uzna, że jego uczeń jest gotów, wychodzi z propozycją awansu na Rycerza.

Rycerz Doświadczony zakonnik, będący jakiś czas w szeregach zakonu. Powinien znać go dosyć dobrze. Rycerzami zazwyczaj są niezwykle zasłużeni ludzie. Rycerze są także głosem doradczym dla Rady Zakonu. Od tego stopnia zakonnik może zostać mentorem dla młodszego od siebie rangą.

Mistrz Najwyższa możliwa ranga. Mistrzem można został tylko na wniosek rady lub Mistrza Przełożonego. Powodem takiej aprobaty muszą być niezwykle wręcz zasługi dla dobra FC. Rangę może otrzymać wyłącznie Rycerz, mający już duże doświadczenie w zakonie i charakteryzujący się wielką mądrością.

Mistrz Pełnomocnik Zastępca Mistrza Przełożonego. Posiada takie same prawa i obowiązki jak on. Rangę tę otrzymuje mistrz wyznaczony przez Vigera, w okresie jego dłuższej nieobecności.

Mistrz Przełożony Zakonnik posiadający nieograniczone możliwości. Może rozwiązać zakon albo przekazać władzę w inne ręce. Wszystkie decyzje Rady muszą zostać zatwierdzone przez niego. Funkcję tą dożywotnie pełni Viger, założyciel Zakon.

Link zewnętrzny

Ikona fc.png
Pierwotna wersja tego artykułu pochodzi z zasobów Zakonu Force Crusaders. Artykuł umieszczony za wiedzą i zgodą Zakonu.

Poczytaj o Gwiezdnych wojnach na Star Wars Extreme!