Biblioteka Ossus:Szablony

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Szablony to taka przyjazna rzecz, która pozwala uniknąć dużej ilości klepania. Największa i najważniejsza ich część jest zgrupowana w kategorii informacyjnej oraz interwencyjnej, reszta - w kategorii ogólnej i jej podkategoriach.

Istniejące szablony

Interwencyjne

Oznaczają, że artykuł wymaga jakichś przeróbek.

 • {{Bełkot}} - wstawiany na początku artykułu, którego treść jest niezrozumiała lub nie jest spójna logicznie (tekst jest źle napisany pod względem językowym, np. ma liczne błędy gramatyczne czy interpunkcyjne, niezrozumiałe, długie zdania itp.).
 • {{BrakGrafik}} - wstawiamy na górze hasła, które nie zawiera żadnych grafik lub posiada ich niewspółmiernie mało w stosunku do jego długości. Szablonu używamy tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie grafiki, w przeciwnym razie, a nie w każdym artykule, który takowych nie posiada.
 • {{DoDopracowania}} - wstawiany na samej górze słabo napisanego (gramatyka, ortografia, styl, struktura) artykułu. Szablon oznacza artykuły potrzebujące "oszlifowania" formy (nie rozbudowania informacji).
 • {{DoPoszerzenia}} - wstawiany na samej górze artykułu, w którym brakuje ważnych informacji. Dostępna również wersja "fragmentowa".
 • {{DoPrzeniesienia}} - wstawiany na górze artykułu, który jest pod nieprawidłową lub nie najlepszą nazwą, a osoba która wstawia szablon nie zna lepszej nazwy. Po osiągnięciu konsensusu w sprawie nowej nazwy Jedi albo Strażnicy przenoszą hasło.
 • {{DoUsunięcia}} - wstawiany, kiedy hasło jest na bardzo niskim poziomie i nie spełnia zasad Ossusa. Artykuł oflagowany tym szablonem nie powinien być skasowany od razu, aby dać społeczności możliwość jego poprawy.
 • {{DoWeryfikacji}} - wstawiany na samej górze artykułu, który może zawierać informacje niezgodne ze źródłami lub stanem faktycznym.
 • {{Fuzja}} - wstaw na samej górze artykułu, jeśli uważasz, że hasło to powinno zostać połączone z innym. Strażnicy lub Jedi Biblioteki Ossus zajmą się tym, kiedy tylko wypracowany zostanie konsensus w sprawie połączenia.
 • {{Kasowanko}} - wstawiany na samej górze artykułu, który kwalifikuje się do natychmiastowego usunięcia, tzn. powstał w wyniku błędu autora lub tenże autor zmienił koncepcję.
 • {{NPA}} - wstawiany, kiedy hasło podejrzewa się o naruszenie praw autorskich.
 • {{Stub}} - stosowany do oznaczenia zalążków artykułów, czyli czegoś, co domaga się znaczącego poszerzenia.
 • {{Src}} - stosowany do oznaczenia miejsca w artykule, które wymaga weryfikacji i podania źródła informacji.
 • {{ZWookiee}} - stosowany do oznaczenia artykułów, które zostały przetłumaczone z Wookieepedii (zamiast napisane w oparciu o licencjonowane źródła).

Informacyjne

Informują czytelnika o ważnych faktach związanych z treścią artykułu.

 • {{BrakNazwy}} - wstawiany, kiedy dla danego hasła nie jest znana prawdziwa nazwa. UWAGA: używaj go wtedy, kiedy prawdziwa nazwa nie jest powszechnie znana, a nie wtedy kiedy ty nie znasz prawidłowej nazwy.
 • {{FabułaGry}} - wstawiamy przed fragmentem historii (postaci, wydarzenia itp.), którego przebieg zależy od decyzji gracza i nie został określony w kanonie (zobacz więcej na ten temat). Fragment zamykamy przy użyciu szablonu EndFabułaGry. Bezpośrednio pod akapitem z historią tworzymy akapit Alternatywy, w którym opisujemy inne możliwe warianty fabuły.
 • {{EndFabułaGry}} - umieszczamy dla oznaczenia końca fragmentu oznaczonego szablonem FabułaGry.

Odniesienia do innych artykułów

 • {{Disambig}} - wstawiany, kiedy hasło odnosi się do więcej niż jednego artykułu.
 • {{DisambigR|ten|inne}} - wstawiany, kiedy jedno hasło jest dużo bardziej popularne, ale istnieją inne o tej samej lub bardzo podobnej nazwie.
 • {{Podobne|ten|inne}} - wstawiany, kiedy istnieje inne hasło o bardzo podobnej nazwie i odwiedzający mógł popełnić literówkę.
 • {{SeeMain|...}} - wstawiamy zaraz pod akapitem, który zawiera wydarzenia opisane skrótowo (gdyż to nie one są najważniejszą częścią danego hasła) - wtedy szablon odsyła do odpowiedniego hasła. Przykład: hasło wojna z Yuuzhan Vongami, punkt Ostateczna bitwa - zaraz pod nim wstawiony jest szablon {{SeeMain|Druga bitwa o Coruscant (30 ABY)}}.

Kwestie kanoniczności

 • {{Półkanoniczne}} - wstawiamy na stronie artykułu, którego kanoniczność nie została do końca potwierdzona, lub informacje w nim zawarte pochodzą ze źródła o niepewnej kanoniczności.

Artykuł nieukończony

 • {{Przyszłość}} - wstawiamy na górze artykułu opisującego np. niewydany jeszcze komiks lub książkę, dopiero co powstającą grę/serial.
 • {{WToku}} - wstawiamy na górze artykułu opisującego postać/wydarzenie lub inny element świata Gwiezdnych wojen, którego historia nie została jeszcze dopowiedziana ze względu na to, że jest częścią jakiejś serii (książkowej, komiksowej), która jest dopiero w trakcie wydawania. Zapobiegnie to sytuacjom, podczas których czytelnik może uznać, że artykuł jest "urwany" w połowie (choć w rzeczywistości zawiera wszystkie dostępne w danym momencie informacje).
 • {{WEdycji}} - wstawiany na samej górze artykułu nad którym chcemy w najbliższym czasie podjąć wytężoną pracę i pragniemy, aby nie wyskakiwały nam konflikty edycji, gdy ktoś inny chciałby wprowadzić jakąś drobną zmianę. Zasadniczo nie flagujemy w ten sposób więcej niż jednego-dwóch artykułów na osobę i staramy się w miarę szybko "zwolnić" hasło, żeby nie zniechęcać innych potencjalnych autorów.

Szablony - przypisy

Szablony te wstawiamy przy spisach postaci w hasłach dotyczących książek, gier i innych źródeł albo przy samych źródłach, zaznaczając, w jakiej formie dana postać w nich występowała (czy tylko została wspomniana, jako duch, czy pierwszy raz się pojawiła itp.).

 • {{Cut}} - wstawiamy jeżeli temat danego artykułu pojawił się w jakimś filmie jedynie w scenie wyciętej.
 • {{duch}} - stawiamy przy postaci, która w opisywanym utworze pojawia się jedynie jako duch.
 • {{Pojawienie niekanoniczne}} - stawiamy przy danym źródle gdy postać/planeta/rasa etc., którą opisujemy pojawia się tam, lecz jest to źródło niekanoniczne (ale oczywiście oficjalne).
 • {{1st}} - wstawiamy przy danym źródle (lub w spisie postaci źródła), gdy postać, którą opisujemy, pojawia się tam po raz pierwszy.
 • {{1stK}} - ten szablon ma na celu wskazanie pierwszego kanonicznego pojawienia w sytuacjach, gdy dany temat ukazał się wcześniej jedynie w źródłach niekanonicznych, np związanych z LEGO Star Wars.
 • {{PPTW}} - wstawiamy przy danym źródle (lub w spisie postaci źródła), gdy postać, którą opisujemy, jest po raz pierwszy wspomniana (ale nie pojawia się).
 • {{TWe}} - stawiamy gdy postać, którą opisujemy, nie pojawia się w danym źródle, lecz jest o niej mowa.
 • {{Retrospekcja}} - stawiamy przy elemencie, który w opisywanym utworze pojawia się w formie wspomnienia "narracyjnego".
 • {{Wizja}} - stawiamy przy elemencie, który w opisywanym utworze pojawia się w formie wizji.

Szablony dla użytkowników i userboxy

Podpisy

Userboxy

Do wstawiania na stronę Archiwisty.

Szablony pochodzenia grafik

Dwa bardzo ważne szablony. Zwykle używa się Szablon:Grafika. Więcej informacji a propos sposobu użycia na stronach szablonów. Użycie ich jest obowiązkowe, inaczej grafika zostanie po jakimś czasie skasowana (wynika to z ochrony praw autorskich).

Inne

 • {{era|arg1|arg2|...}} - wstawiany na samej górze haseł o postaciach, a także książkach, komiksach, itp. (wtedy razem z ikonką ery okresu w którym się toczy akcja, wstawiamy także ikonę "real"). W przypadku artykułów o treści niekanonicznej wstawiamy ikonkę "inf". Szablon także do oznaczania aktorów, autorów, rysowników itp.
 • Następcy - wstawiamy na dole hasła o postaci.
 • {{rok|....}} - wstawiamy na dole strony (ale przed kategorią) hasła "z prawdziwego świata", dotyczącego danego roku. Jako argument podajemy rok, który dotyczy artykułu, np. {{rok|1977}}
 • {{Cytaty|...}} - wstawiamy zaraz pod linijką "źródła" w haśle, aby po prawej stronie pojawił się taki ładny mały box, informujący o kolekcji cytatów danej postaci. Jako argument wstawiamy tytuł imię postaci w dopełniaczu, np. {{cytaty|Luke'a Skywalkera}}
 • Cała gama szablonów - list, zgrupowana w jednej kategorii. Służą one do najróżniejszych celów, np. zgrupowaniu w szablon wszystkich komiksów danej serii (który potem wstawia się na każdą stronę danego komiksu, aby ułatwić nawigację pomiędzy poszczególnymi częściami cyklu), książek w serii, krążowników itp.
 • Szablony oznaczające pochodzenie tekstu - raczej tylko dla członków organizacji, które wspierają Ossusa. Nie korzystamy już z Wikipedii dlatego szablony oznaczające pochodzenie tekstu z niej nie są już potrzebne.
 • Infoboxy - czyli ładne tabelki podsumowujące szczegóły opisywanej postaci, planety itp.