Zapraszamy na kanał Biblioteki Ossus na YouTube!


Keshiri

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Keshiri Spiral.jpg
Keshiri
Planeta macierzysta: Kesh
Język: Keshirski
Kolor oczu: Fioletowe, czerwone, czarne
Kolor skóry: Fioletowa
Keshiri byli humanoidalną rasą rozumną pochodząca z planety Kesh. Z wyglądu przypominali ludzi, chociaż ich skóra przyjmowała różne odcienie fioletu. Do roku 5000 BBY rasa ta nie znała zaawansowanej techniki i nie była w stanie opuścić ojczystej planety, w tym okresie jednak na Kesh rozbił się Omen, a mieszkańcy Keshtah Minor, mniejszego z dwóch zamieszkałych kontynentów planety, zostali zniewoleni przez ocalałych z katastrofy Sithów. Na dalszy rozwój rasy ogromny wpływ miało Zaginione Plemię, którego pełnoprawnymi członkami rdzenni mieszkańcy Kesh mogli stać się dopiero po roku 3000 BBY. Określenie Keshiri dotyczyło zarówno całej rasy, jak i mieszkańców Keshtah Minor, zaś obywateli Alanciaru określano mianem Alanciari.

Charakterystyka

Keshiri byli humanoidalną rasą, której przedstawiciele przypominali z wyglądu ludzi. Ich skóra przyjmowała różne odcienie fioletu, od lawendowego, po burgundowy, zaś ich włosy miały kolor szary,[1] fioletowy, bądź czarny,[2] który blakł wraz z wiekiem i ostatecznie stawał się biały, zaś same włosy stawały się rzadsze.[1] Ponadto mężczyźni mogli posiadać zarost na twarzy.[1] Oczy przedstawicieli tej rasy, odrobinę większe od ludzkich[3], przyjmowały różne kolory, w tym czarny, czerwony i fioletowy.[3][1][4] Alanciari, przedstawiciele Keshirich zamieszkujący Alanciar, różnili się ponadto wyglądem od swoich pobratymców z Keshtah Minor. Mieli oni wyższej czoła, szersze twarze, a także większe i szerzej rozmieszczone oczy.[5] jednak po ponownym ustanowieniu połączenia między kontynentami, różnice te zatarły się.[3]

Pomimo swojego podobieństwa do ludzi, Keshiri nie byli w stanie mieć z nimi potomstwa[6], a nieliczni z nich byli wrażliwi na Moc.[5]

Kultura i wierzenia

Kultura Keshirich zmieniała się wielokrotnie pod wpływem wydarzeń, jakie miały miejsce na Kesh. Początkowo podział na Keshirich z Keshtah i Alanciari prawdopodobnie nie występował, aż do czasu, gdy połączenie lądowe pomiędzy kontynentami nie zanikło w wyniku Pradawnego Kataklizmu.[5] W czasach Stuletniej Ciemności mieszkańcy Keshtah chowali swoich zmarłych w podziemnych komorach grobowych i skupieni byli wokół Odwiecznego Kręgu. Wielki Kataklizm zapoczątkował wśród nich wierzenia w Obrońców i Destruktorów[2], którą to z czasem wyparła wiara w Zrodzonych z Nieba, Drugą Stronę i Wielką Bitwę, a także wykształciła się kasta rządząca, [Neshtovar]]. Keshiri byli zdolnymi rzemieślnikami, którzy przykładali dużą wartość zarówno do wyglądu przedmiotów, jak i ich użyteczności. Cecha ta została jeszcze bardziej pogłębiona po przybyciu Sithów, którzy przejęli władzę nad planetą i zostali obdarzeni kultem. Wiara w wyższość Sithów utrzymywała się u Keshirich przez tysiąclecia, aż do momentu, gdy Varner Hilts umożliwił im stanie się członkami Zaginionego Plemienia.[1] W tym okresie organizowano miesięczny festiwal o nazwie Prezentacja, w czasie którego najznamienitsi Keshiri mogli zostać Sithami.[7]

Niewiele wiadomo o wczesnej kulturze Alanciari, poza faktem, iż przypominała ona kulturę Keshirich z Keshtah, zaś na ziemiach tych rozwinęła się wiara w Tuash'aa z Alanciaru. Przybycie Adari Vaal z ostrzeżeniem przed Sithami przyniosło jednak wierzenia w Obrońców i Destruktorów, zaś samo społeczeństwo Alanciarich stało się silnie zmilitaryzowane. Każdy z obywateli kontynentu od najmłodszych lat, aż po starość musiał wypełniać swoją rolę dla Wielkiej Sprawy i przygotowywać się odparcia Sithów.[5] Po przejęciu władzy przez Plemię obie kultury wymieszały się, chociaż opowieści o Tuash'aa z Alanciaru nie zostały zapomniane.[8]

Historia

Kesh, rodzinna planeta Keshirich.

Rasa Keshirich wyewoluowała na Kesh wiele tysięcy lat przed bitwą o Yavin 4 i początkowo stanowiła jedność, aż do momentu wydarzenia, które zdaniem Adari Vaal przerwało połączenie lądowe między Keshtah Minor a Alanciarem i od tego momentu Keshirich z Keshtah rozwijali się oddzielnie od Alanciari.[5] W czasie Stuletniej Ciemności, około roku 6900 BBY, na planecie rozbiła się grupa Wygnańców oraz ścigająca ich grypa Jedi, których bitwę poważnie odczuła zarówno Kesh jak i jej ludność. Ostatecznie strony zaprzestały jednak walki, nim nieodwracalnie zniszczyły planetę i udały się w odosobnienie na Eshkrene.[9] Zgubieni nie porzucili jednak całkowicie Keshirich i obserwowali zarówno ich, jak i ukryty pod Odwiecznym Kręgiem, świętym miejscem miejscowych, Last Hope, ostatni statek kosmiczny na planecie.[10] Konflikt użytkowników Mocy oraz zniszczenia jakie spowodował, rozpoczął u Keshirich wiarę w Obrońców, Destruktorów i Wielki Kataklizm.[9]

W ciągu kolejnych lat na Keshtah wytworzyła się grupa zwana Neshtovarem, jeźdźcy uvaków, którzy zaczęli propagować wśród miejscowych wiarę w Zrodzonych z Nieba, która ostatecznie wyparła poprzednią religię, zaś sami Neshtovari, nazywający siebie Synami Zrodzonych z Nieba, przejęli władzę nad kontynentem.[11][12] Sytuacja ta trwała aż do roku 5000 BBY, kiedy w Górach Cetajan rozbił się Omen. W tm okresie Keshiri znali jedynie niezaawansowaną technologię, potrafili wykonywać skomplikowane przedmioty ze szkła, a także stawiać kamienne budowle i akwedukty. Po początkowej panice, wywołanej dziwnym wybuchem w górach, ocalali rozbitkowie zostali odnalezieni przez Adari Vaal i sprowadzeni do Tahv, głównego miasta kontynentu. Korzystając z Mocy, przekonali miejscowych, iż byli Zrodzonymi z Nieba i przejęli władzę.[11] W ciągu kolejnych dwudziestu pięciu lat, większość Keshirich stawała się coraz bardziej uległa Zaginionemu Plemieniu, przekonana o ich boskości. Niedługo po przejęciu władzy, Sithowie nakazali powrócić do wiary w Obrońców i Destruktorów, co jeszcze bardziej osłabiło pozycję Neshtovari,[6]a ostatecznie skonfiskowali również wszystkie ich uvaki.[12] Chociaż większość mieszkańców była wierna nowej władzy, to w roku 4985 BBY Adari Vaal zorganizowała ruch oporu, którego celem było pozbycie się Sithów.[5] W roku 4980 BBY tysiące Keshirich zamieszkujących obszar Jezior Ragnosa zostało wymordowanych przy użyciu krzemianu cyjanu, najpierw w wyniku intrygi Ravilana Wrotha, a następnie działań Seelah Korsin.[6] Ostatecznie, 5 lat później, ruch oporu, do którego dołączyli również Neshtovari, postanowił wykorzystać fakt, iż Sithowie przenosili się z rezydencji w górach do Tahv. Plan Vaal zakładał zebranie jak największej grupy uvaków i udanie się wraz z nimi nad ocean, aby w ten sposób pozbawić Sithów środka transportu i komunikacji, co zwiększyłoby szanse miejscowej ludności na powstanie i pozbycie się najeźdźców. Zostali jednak zdradzeni przez syna Adari, Tonę, który wyjawił ich plany Nidzie Korsin, który powstrzymała spiskowców w stolicy. Ostatecznie jedynie ponad tysiąc Keshirich i pięć razy tyle uvaków ruszyło za Adari i jej Ninkiem nad wodę. Jednak nie wszyscy znaleźli śmierć wśród fal, lecz około trzystu z nich dotarło do Alanciaru.[12] Tymczasem na Keshtah opór przeciwko Sithom zanikł, a Keshiri pozostali ich sługami.[13] W czasie Ery Zepsucia wielu miejscowych zostało siłą wcielonych do armii zwalczających się frakcji, a podczas kończącego ten okres Wielkiego Kryzysu byli świadkami jak ich panów pochłonął destrukcyjny szał.[14] Ostatecznie sytuacja Keshirich diametralnie zmieniła się w roku 3000 BBY, gdy do władzy doszedł Varner Hilts. Nowy Wielki Lord rozpoczął złotą erę Plemienia, a także, ze względu na wierność i dokonania swojego pomocnika Jaye Vuhlda, umożliwił co zdolniejszym Keshirim przyłączenie się do Plemienia.[15]

Chegg, przedstawiciel Alanciari.

Tymczasem na Alanciarze Adari Vaal opowiedziała miejscowym o zagrożeniu ze strony Sithów zza wody. Wiadomość ta zmieniła całkowicie społeczeństwo Alanciari, które od tego momentu stało się silnie zmilitaryzowane. Władzę nad kontynentem przejął Gabinet Wojenny, powstały również takie organizacje jak Straż Nadbrzeżna, której celem była ochrona wybrzeża Alanciaru, czy Korpus Sygnalizacyjny, który zajmował się przesyłaniem wiadomości po całym kontynencie, a także Rada Wprowadzająca, której celem było odnajdywanie wrażliwych na Moc dzieci, które następnie szkolone były do roli myślowołaczy. Przez dwa tysiące lat oczekiwania na atak, Alanciari opracowali ręczne balisty, strzelającą szklanymi prętami broń ręczną, a także wybudowali w roku 2980 BBY Salę Vaal, siedzibę Gabinetu Wojennego w Sus'mintri, gdzie spotykać się mogli przedstawiciele różnych dyrektoriatów. Ostatecznie w roku 2975 BBY doszło do inwazji sił Plemienia. Alanciari bez problemów zdołali rozgromić małą flotę zwiadowczą Edella Vraia, następnie zaś rozpoczęli obławę na ocalałych. Niedługo potem odparli również atak Hebanowej Floty Korsina Bentado. Pomimo pozornej przegranej, siły arcylorda zdołały zinfiltrować Salę Vaal i przejąć potajemnie władzę nad Alanciari, których chciał skierować przeciwko kolejnym statkom napowietrznym Plemienia. Został jednak powstrzymany przez Vraia i Alanciari imieniem Quarra Thayn, zaś sam konflikt zbrojny został zakończony w wyniku intrygi Hiltsa i nieświadomej zdrady innego z mieszkańców Alanciaru, Jogana Haldera. Niedługo po przejęciu władzy nad nowym terenem, Sithowie nakazali rozbrojenie Alanciari.[5] Rok później, korzystając z doświadczenia mieszkańców Alanciaru w budowie okrętów i żegludze, Hilts wysłał ekspedycję dowodzoną przez kapitana Chegga na poszukiwanie trzeciego z kontynentów, Eshkrene,[16] która zakończyła się uwolnieniem Remulusa Dreypy, przywódcy Wygnańców, którzy rozbili się na Kesh tysiąclecia wcześniej.[9] Gdy Sith rozpoczął swoją rewolucję od zdobycia miasteczka Eorm, część z mieszkających tam Keshirich dołączyła się do jego walki z Plemieniem.[17] Ostatecznie jednak Deypa został pokonany.[18]

Około roku 43 ABY wielu Keshirich należało do Plemienia jako Miecze Sithów, a także członkowie Kręgu Lordów.[3] Gdy na Kesh przybył Ship, sfera medytacyjna Sithów, który umożliwił im powrót do gwiazd, rdzenni mieszkańcy planety brali udział w atakach na pojedyncze statki, które później służyły do rozbudowy armady Plemienia,[19] którą dowodził jeden z Keshirich, Sarasu Taalon.[20] Keshiri brali również udział w Operacji Rozbrojenie[21], projekcie Królowa Jedi[4], a także w infiltracji Coruscant w roku 44 ABY. Podczas tej ostatniej musieli jednak pozostawać w świątyni Jedi, a przewodził nim arcylord Vantsuri Shia.[22] Jedynie Jestat Vhool pozostawał poza świątynią i udawał komisarza Służb Bezpieczeństwa Galaktycznego Sojuszu. Ostatecznie wszyscy Keshiri na planecie zostali wyeliminowani podczas wyzwalania jej przez Nowy Zakon Jedi.[23]

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Zaginione Plemię Sithów (antologia)
 2. 2,0 2,1 Lost Tribe of the Sith: Spiral
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Przeznaczenie Jedi II: Omen
 4. 4,0 4,1 Przeznaczenie Jedi VI: Wir
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Zaginione Plemię Sithów: Pandemonium
 6. 6,0 6,1 6,2 Zaginione Plemię Sithów: Wzór doskonałości
 7. Imprint
 8. Przeznaczenie Jedi VIII: Hegemonia
 9. 9,0 9,1 9,2 Lost Tribe of the Sith 2: Spiral, Part 2
 10. Lost Tribe of the Sith 4: Spiral, Part 4
 11. 11,0 11,1 Zaginione Plemię Sithów: Zrodzeni z Nieba
 12. 12,0 12,1 12,2 Zaginione Plemię Sithów: Zbawca
 13. Zaginione Plemię Sithów: Czyściec
 14. Zaginione Plemię Sithów: Panteon
 15. Zaginione Plemię Sithów: Tajemnice
 16. Lost Tribe of the Sith 1: Spiral, Part 1
 17. Lost Tribe of the Sith 3: Spiral, Part 3
 18. Lost Tribe of the Sith 5: Spiral, Part 5
 19. Pierwsza krew
 20. Przeznaczenie Jedi V: Sojusznicy
 21. Przeznaczenie Jedi VII: Wyrok
 22. Przeznaczenie Jedi VIII: Hegemonia
 23. Przeznaczenie Jedi IX: Apokalipsa

Źródła

Ossus mini 2.png
Zobacz kolekcję grafik dotyczących
Keshirich.
Ossus mini 2.png
Zobacz przedstawicieli
rasy Keshirich.

Poczytaj o Gwiezdnych wojnach na Star Wars Extreme!